Top 10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

Cựu sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật phần mềm năm 2017 kiếm được trung bình 9.000 nhân dân tệ (hơn 31 triệu đồng) mỗi tháng.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

Dưới đây là 10 chuyên ngành đào tạo đại học trả mức lương trung bình hàng tháng trong năm ngoái cao nhất ở Trung Quốc, theo kết quả khảo sát vừa công bố trên tờ Xinchou, thực hiện trên 2,81 triệu cựu sinh viên từ hàng trăm trường cả nước.

1. Kỹ thuật phần mềm

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 9.000 NDT; năm 2015 là 11.520 NDT và năm 2013 là 13.710 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

2. Vật lý vật liệu

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.860 NDT; năm 2015 là 10.810 NDT và năm 2013 là 12.860 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

3. Công nghiệp ôtô

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.780 NDT; năm 2015 là 11.070 NDT và năm 2013 là 13.500 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

4. Hóa học ứng dụng

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.650 NDT; năm 2015 là 10.460 NDT và năm 2013 là 13.180 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

5. Sinh học

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.620 NDT; năm 2015 là 10.340 NDT và năm 2013 là 12.520 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

6. Kỹ thuật điện tử và

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.470 NDT; năm 2015 là 10.250 NDT và năm 2013 là 12.510 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

7.

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.350 NDT; năm 2015 là 10.530 NDT và năm 2013 là 13.480 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

8. Công nghệ vật liệu polymer

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.100 NDT; năm 2015 là 9.730 NDT và năm 2013 là 12.350 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

9. Kỹ thuật dầu khí

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 8.030 NDT; năm 2015 là 9.470 NDT và năm 2013 là 11.460 NDT.

10 ngành học có mức lương cao nhất Trung Quốc

10. Ngôn ngữ

Lương trung bình hàng tháng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 là 7.510 NDT; năm 2015 là 9.170 NDT và năm 2013 là 10.910 NDT.

Ảnh: VCG
(theo China Daily)

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 26-09-2019 17:18:34

Danh mục đăng tin:Thông tin Du học,
Top