Học Bổng Du Học Công nghệ phần mềm, Trung Quốc

Các trường đại học Công nghệ phần mềm Trung Quốc - Wiki Công nghệ phần mềm

Học Bổng Du học Trung Quốc Ngành Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm là ngành hot ở Trung Quốc và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Du học Trung Quốc ngành Công nghệ phần mềm bạn được học những gì? Cơ hội nghề nghiệp ra sao? Điều kiện và thủ tục hồ sơ như thế nào?. Nên học ngành Công nghệ phần mềm ở trường nào Trung Quốc? Chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo, Học Công nghệ phần mềm tại Trung Quốc: Du học Cử nhân Công nghệ phần mềm, Du học Thạc sĩ Công nghệ phần mềm, Du học Tiến sĩ Công nghệ phần mềm tại Trung Quốc.

Du học Trung Quốc Ngành Công nghệ phần mềm bạn có thể nhận được Học bổng chính phủ (CSC), Học bổng Khổng Tử (CIS - Các ngành liên quan tới Hán ngữ), Học bổng Tỉnh, Học bổng Trường tại các khu vực phát triển như Nam Kinh, Chiết Giang, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây…Dưới đây là những trường Đại học tại Trung Quốc hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

Clear all
Top

Call Now