Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Công nghệ Hợp Phì - Hefei University of Technology - HFUT - 合肥工业大学

Đại học Công nghệ Hợp Phì

Hefei University of Technology - HFUT

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Hợp Phì, An Huy

Đại học Trịnh Châu - Zhengzhou University - ZZU - 郑州 大学

Đại học Trịnh Châu

Zhengzhou University - ZZU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trịnh Châu, Hà Nam

Đại học Hà Nam - Henan University - 河南大学

Đại học Hà Nam

Henan University

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class)

Trường đại học ở Khai Phong, Hà Nam

Đại học An Huy - Anhui University - AHU - 安徽大学

Đại học An Huy

Anhui University - AHU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Hợp Phì, An Huy

Đại học Sư phạm Hoa Đông - East China Normal University - ECNU - 华东师范大学

Đại học Sư phạm Hoa Đông

East China Normal University - ECNU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Thượng Hải

Đại học Cát Lâm - Jilin University - JLU - 吉林大学

Đại học Cát Lâm

Jilin University - JLU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trường Xuân, Cát Lâm

Double First Class

Top