Học Bổng Du Học Thiết kế thời trang, Trung Quốc

Các trường đại học Thiết kế thời trang Trung Quốc - Wiki Thiết kế thời trang

Học Bổng Du học Trung Quốc Ngành Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang là ngành hot ở Trung Quốc và là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Du học Trung Quốc ngành Thiết kế thời trang bạn được học những gì? Cơ hội nghề nghiệp ra sao? Điều kiện và thủ tục hồ sơ như thế nào?. Nên học ngành Thiết kế thời trang ở trường nào Trung Quốc? Chuyên ngành thuộc các loại hình đào tạo, Học Thiết kế thời trang tại Trung Quốc: Du học Cử nhân Thiết kế thời trang, Du học Thạc sĩ Thiết kế thời trang, Du học Tiến sĩ Thiết kế thời trang tại Trung Quốc.

Du học Trung Quốc Ngành Thiết kế thời trang bạn có thể nhận được Học bổng chính phủ (CSC), Học bổng Khổng Tử (CIS - Các ngành liên quan tới Hán ngữ), Học bổng Tỉnh, Học bổng Trường tại các khu vực phát triển như Nam Kinh, Chiết Giang, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây…Dưới đây là những trường Đại học tại Trung Quốc hàng đầu trong lĩnh vực Thiết kế thời trang.

Clear all
Top

Call Now