Du học Đại học Sư phạm Tây Bắc, Trung Quốc

Thông tin về Điều kiện, Hồ sơ, Chi phí và Học bổng Du học Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc

Đại học Sư phạm Tây Bắc

Normal University Northwestern - NWNU

西北师范大学

Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China
Website: https://www.nwnu.edu.cn/
Tư vấn du học: 0868-183-298(Zalo)

Trường đại học ở Lan Châu, Trung Quốc

Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China (Xem bản đồ)

Đại học Sư phạm Tây Bắc – (Normal University Northwestern – NWNU – 西北师范大学) là một trường đại học trọng điểm của tỉnh và Bộ Giáo dục Trung Quốc. Đây cũng là một trong 14 trường đại học được nhà nước hỗ trợ ở miền tây Trung Quốc.

Đại học Sư phạm Tây Bắc - Lan Châu - Trung Quốc

Tiền thân của NWNU là Đại học Sư phạm Quốc gia, bắt nguồn từ Trường Đại học Sư Phạm Thủ Đô thành lập năm 1902. Sau “Sự kiện ngày 7 tháng 7” năm 1937, Đại học Sư phạm Quốc Gia được sáp nhập vào Đại học Quốc gia Bắc Bình và Học viện Kỹ thuật Bắc Dương. Có tên gọi mới được đặt tên là Đại học Liên minh Tây Bắc.

Năm 1958, Trường được quản lý bởi chính quyền tỉnh Cam Túc và được đổi tên thành Đại học Sư phạm Cam Túc, Cho tới năm 1981 lại được đổi tên thành Học viện Sư phạm Tây Bắc. Năm 1988 trường được đổi tên thành Đại học Sư phạm Tây Bắc.

Chuyên ngành

Số năm học

Ngôn ngữ giảng dạy

Học phí

Biểu diễn âm nhạc

4

Trung quốc

14000

Âm nhạc học

4

Trung quốc

14000

ứng dụng

4

Trung quốc

14000

Tâm lý học

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật điện tử và chuyên môn automatization

4

Trung quốc

14000

Phisics vật liệu

4

Trung quốc

14000

Ectronic và Kỹ thuật thông tin

4

Trung quốc

14000

Vật lý

4

Trung quốc

14000

 Nhảy

4

Trung quốc

14000

Biểu diễn khiêu vũ

4

Trung quốc

14000

Giáo dục thư ký

4

Trung quốc

14000

Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

4

Trung quốc

14000

Tiếng Ả Rập

4

Trung quốc

14000

Tiếng Nhật

4

Trung quốc

14000

Tiếng Nga

4

Trung quốc

14000

Tiếng Anh

4

Trung quốc

14000

Wushu và thể thao truyền thống Trung Quốc

4

Trung quốc

14000

Tập thể dục Đào tạo

4

Trung quốc

14000

Giáo dục thể chất

4

Trung quốc

14000

Khoa học Thông tin và Máy tính

4

Trung quốc

14000

Toán học và Toán ứng dụng

4

Trung quốc

14000

Giáo dục khoa học

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật phẩm

4

Trung quốc

14000

4

Trung quốc

14000

Khoa học sinh học

4

Trung quốc

14000

Lao động và An sinh Xã hội

4

Trung quốc

14000

Khoa học quản lý

4

Trung quốc

14000

Công tác xã hội

4

Trung quốc

14000

Hành chính công

4

Trung quốc

14000

Quản trị kinh doanh

4

Trung quốc

14000

Quản lý

4

Trung quốc

14000

4

Trung quốc

14000

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin

4

Trung quốc

14000

Quản lý nguồn nhân lực

4

Trung quốc

14000

Thư pháp

4

Trung quốc

14000

Thiết kế trực quan

4

Trung quốc

14000

Thiết kế môi trường

4

Trung quốc

14000

Sơn

4

Trung quốc

14000

Nghiên cứu mỹ thuật

4

Trung quốc

14000

Triết lý

4

Trung quốc

14000

Giáo dục tư tưởng và chính trị

4

Trung quốc

14000

Quản lý công nghiệp văn hóa

4

Trung quốc

14000

Quản lý khách sạn

4

Trung quốc

14000

và dịch vụ Giáo dục

4

Trung quốc

14000

Quản lý du lịch

4

Trung quốc

14000

Lịch sử Trung Quốc

4

Trung quốc

14000

Kinh tế

4

Trung quốc

14000

Thống kê kinh tế

4

Trung quốc

14000

4

Trung quốc

14000

Kinh tế và Thương mại Quốc tế

4

Trung quốc

14000

Giáo dục đặc biệt

4

Trung quốc

14000

Giáo dục mầm non

4

Trung quốc

14000

Sư phạm

4

Trung quốc

14000

Hành chính công

4

Trung quốc

14000

truyền thông kỹ thuật số

4

Trung quốc

14000

Xuất bản kỹ thuật số

4

Trung quốc

14000

Công nghệ giáo dục

4

Trung quốc

14000

Internet vạn vật (Internet of Things)

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật phần mềm

4

Trung quốc

14000

Khoa học và Công nghệ Máy tính

4

Trung quốc

14000

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

4

Trung quốc

14000

Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

4

Trung quốc

14000

Hóa

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật hóa học và Công nghệ

4

Trung quốc

14000

Luật

4

Trung quốc

14000

Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên

4

Trung quốc

14000

Khoa học Thông tin Địa lý

4

Trung quốc

14000

Địa lý con người và quản lý môi trường và quy hoạch đô thị và nông thôn

4

Trung quốc

14000

Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

4

Trung quốc

14000

Khoa học địa lý

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật môi trường

4

Trung quốc

14000

 Tốc biến

4

Trung quốc

14000

Báo chí

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật phát thanh truyền hình và neo

4

Trung quốc

14000

Chỉ đạo biên tập đài phát thanh và truyền hình

4

Trung quốc

14000

Cử nhân giảng dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác

4

Trung quốc

14000

Kỹ thuật địa chất (Bằng chuyên môn)

3

Trung quốc

20000

Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

3

Trung quốc

20000

Kỹ thuật địa chất

3

Trung quốc

20000

Thăm dò và thăm dò khoáng sản

3

Trung quốc

20000

 Địa chất học

3

Trung quốc

20000

Kỹ thuật dược phẩm (Bằng chuyên môn)

3

Trung quốc

20000

Vi sinh vật và dược phẩm sinh hóa

3

Trung quốc

20000

 Hóa dược

3

người Trung Quốc

20000

 Kỹ thuật sinh học (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

người Trung Quốc

20000

 Khoa học môi trường

3

người Trung Quốc

20000

 Sinh thái học

3

người Trung Quốc

20000

 Sinh học

3

người Trung Quốc

20000

 Số liệu thống kê

3

người Trung Quốc

20000

 Vật lý

3

người Trung Quốc

20000

 toán học

3

người Trung Quốc

20000

 Quản lý du lịch

3

người Trung Quốc

18000

 Hành chính công (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

người Trung Quốc

18000

 Hành chính công

3

người Trung Quốc

18000

 Công tác xã hội (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

người Trung Quốc

18000

 Nhân khẩu học

3

người Trung Quốc

18000

 Xã hội học

3

người Trung Quốc

18000

 Lý luận chính trị

3

người Trung Quốc

18000

 Quản trị kinh doanh (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

người Trung Quốc

18000

 Kinh tế và Quản lý Nông ệp

3

người Trung Quốc

18000

Quản trị doanh nghiệp

3

Trung quốc

18000

Khoa học và Kỹ thuật Quản lý

3

Trung quốc

18000

Phát triển nông thôn và khu vực (Bằng chuyên môn)

3

Trung quốc

18000

Kỹ thuật logistics (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

18000

Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

18000

Thống kê

3

Trung quốc

18000

Tài chính (Bằng chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

18000

Kinh tế ứng dụng

3

Trung quốc

18000

Giáo dục tư tưởng và chính trị

3

Trung quốc

18000

Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc

3

Trung quốc

18000

Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác

3

Trung quốc

18000

Luật

3

Trung quốc

18000

Nghệ thuật và Thiết kế (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

27000

Nghệ thuật (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

27000

Âm nhạc (Bằng chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

27000

Thiết kế

3

Trung quốc

27000

Mỹ thuật

3

Trung quốc

27000

Nghiên cứu sân khấu và điện ảnh

3

Trung quốc

27000

Nghiên cứu âm nhạc và khiêu vũ

3

Trung quốc

27000

Lý thuyết nghệ thuật

3

Trung quốc

18000

Giảng dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác (Bằng cấp chuyên nghiệp)

3

Trung quốc

18000

Lịch sử Trung Quốc

3

Trung quốc

18000

Báo chí

3

Trung quốc

18000

Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

3

Trung quốc

18000

 Dân tộc học

3

Trung quốc

18000

Triết lý

3

Trung quốc

18000

Review – Đánh giá Đại học Sư phạm Tây Bắc:

Ngành học Đại học Sư phạm Tây Bắc nổi bật: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

– Đại học Sư phạm Tây Bắc có tốt không?

– Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2023 Đại học Sư phạm Tây Bắc?

– Các ngành nên học tại Đại học Sư phạm Tây Bắc?

– Học phí, Phí sinh hoạt tại Đại học Sư phạm Tây Bắc bao nhiêu?

– Đại học Sư phạm Tây Bắc lấy bao nhiêu điểm?

– Học bổng Đại học Sư phạm Tây Bắc gồm những loại nào?

– Ký túc xá Đại học Sư phạm Tây Bắc?

– Trường Đại học Sư phạm Tây Bắc có ở trung tâm không?

– Từ Việt Nam qua đi Sân bay, tàu điện, xe taxi đi như thế nào?

I. Hiện Đại học Sư phạm Tây Bắc đang yêu cầu chung hồ sơ du học như sau:

1. Bằng tốt nghiệp: Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ

2. Học bạ /Bảng điểm: Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình (GPA) 7.0 trở lên

3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:

– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6

– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE

*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.

II. Thời điểm nhập học – Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc:

1. Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.

– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.

– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.

2. Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc

– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.

– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.

Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.

III. Các ngành đang Hot khi Du học Trung Quốc:

– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán

– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – – Xây dựng

– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học

– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Học bổng Đại học Sư phạm Tây Bắc

Yêu cầuThạc sĩTiến sĩ
Bằng cấpTốt nghiệp Đại họcTốt nghiệp Thạc sĩ
Yêu cầu tiếng Trung/ AnhHSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+
Yêu cầu khácGPA tốt, Sức khỏe tốtGPA tốt, Sức khỏe tốt
Học bổng– Miễn 100% học phí, kí túc xá

– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng

– Miễn 100% học phí, kí túc xá

– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng

Hạn nộp hồ sơ30/0430/04

Lưu ý cho các du học sinh Việt Nam khi du học ở Lan Châu, Cam Túc năm 2023 – 2024

Điều kiện du học Trung Quốc cần có? ☎️ Gọi/Zalo: 0868.183.298

 • 1. Là công dân: Việt Nam
 • 2. Độ tuổi:từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.
 • 3. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.
 • 4. Học lực: Tổng kết Học bạ 10-11-12 /Bảng điểm GPA 7.0/3.0 điểm (Học lực trung bình khá trở lên).
 • 5. Có chứng chỉ HSK: Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
  English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
 • Scholarship.edu.vn là Trung tâm tư vấn du học Trung Quốc tại Tp.HCM (Hồ Chí Minh), Cung cấp thông tin Du học Lan Châu, Cam Túc năm 2023 nên chọn trường nào, điều kiện du học, hoàn thiện hồ sơ du học, chứng minh tài chính du học, Mở tài khoản ngân hàng, Xin visa du học. Du học kỳ Tháng 9/2023, Du học kỳ Tháng 3/2024; Du học kỳ Tháng 9/2024
 • Chi phí Du học 1 năm tiếng Trung 2023, Du học Đại Học, Du Học Thạc Sỹ, Du Học Tiến sỹ

 • Hồ sơ và điều kiện du học xin (Apply) – , Học Bổng Khổng tử, Học Bổng Tỉnh -Thành phố, Học Bổng Hiệu trưởng – Trường..vv

 • Vui lòng liên hệ ☎️ 0868-183-298 (Gọi hoặc nhắn tin Zalo)

Nên chọn ngành gì là nỗi lo lắng của không ít sinh viên Việt Nam, Hiện nay Du Học Lan Châu, Cam Túc các ngành được quan tâm nhất là:

Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán

Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng

Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học

Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Danh sách hồ sơ du học gồm
Hồ sơ yêu cầu
1. Bằng tốt nghiệp
Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học
2. Học bạ – Bảng điểm
Học bạ /Bảng điểm Tổng kết điểm trung bình (GPA)GPA 7.0 điểm trở lên
3. Ngoại ngữ
Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
4. Giấy khám sức
Khám sức khỏe theo mẫu du học Trung Quốc
5. Lý lịch tư pháp:
Giấy xác nhận hoặc lý lịch tư pháp số 1
6. Hộ chiếu – Passport
Hộ chiếu Còn hạn tối thiểu 12 tháng
7. Bản khai thông tin
Khai chi tiết thông du học sinh, học vấn, gia đình…
8. Hình thẻ
Hình chân dung 4×6

THỦ TỤC XIN VISA DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

+ Giấy báo, thư mời nhập học và Form JW201/JW202  (Bản gốc + Bản photo khổ giấy A4)
+ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (02 Bản photo khổ giấy A4)
+ Tờ khai xin visa Trung Quốc (Theo mẫu phát tại Lãnh sự/ Đại sứ quán Trung Quốc)
+ 02 ảnh 4×6 chụp trong thời gian gần nhất, nền trắng
+ Phí xin visa du học Trung Quốc 1 lần: Loại Phổ Thông: 685,000đ (60USD) – Loại Nhanh: 685,000đ (85USD) – Loại Gấp: 1,028,000đ (97USD)

VISA DU HỌC TRUNG QUỐC GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Visa X là loại visa được cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học hoặc giáo viên đến học nâng cao trong thời hạn quy định.

1. Visa X1: cho khóa du học dài ngày

Visa X1 cấp cho du học sinh tham gia khóa học kéo dài hơn >180 ngày: khóa học tiếng Trung 1 năm, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

2.Visa X2: cho khóa du học ngắn hạn

Visa X2 cấp cho du học sinh tham gia khóa học ngắn hạn dưới <180 ngày: khóa học tiếng Trung bồi dưỡng Hán Ngữ, Trao đổi du học sinh, Học nghề..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA DU HỌC TRUNG QUỐC – HONGKONG – MACAU

1. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: P1607-1609, Lầu 16, Saigon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 561599 – Email: [email protected]

2. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Hà Nội – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Số 7 Tầng 7, Tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3275 3888 – Email[email protected]

3. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Đà Nẵng – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (023) 6382 2211 – Email:[email protected]

Du học Trung Quốc có được đi làm thêm hay không?

Năm 2022 Chính phủ Trung Quốc đã cho phép du học sinh Quốc tế được phép làm thêm, nhằm mục đích kêu gọi nhiều du học sinh đến Trung Quốc học tập hơn. Tại các thành phố lớn như , ,… du học sinh có thể đi làm thêm, thực tập có lương ở bên ngoài. Nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý của nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Chính vì vậy việc đi làm thêm rất tốt cho những du học sinh. Giúp du học sinh quốc tế trau dồi được các kiến thức từ thực tiễn, học hỏi văn hóa và cách ứng xử của người Trung Quốc. Đặc biệt, điều này còn rất tốt cho những bạn có mong muốn học tập làm việc và phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân này.

Thời gian được phép làm thêm tại Trung Quốc?

Sinh viên Quốc tế được cho phép làm thêm trong và ngoài Trường học theo quy định thời gian như sau:

 • Trong thời gian đi học: không quá 8 giờ/tuần và không quá 40 giờ/tháng.
 • Trong kỳ nghỉ đông và hè: không quá 16 giờ/tuần và không quá 80 giờ/tháng.

Điều kiện và yêu cầu đi làm thêm tại Trung Quốc?

 • Sinh viên Quốc tế tham gia vào các hoạt động hỗ trợ lao động ngoài khuôn viên trường phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:
 • (1) Tuổi từ 18 trở lên, đáp ứng các điều kiện thể chất cần thiết cho vị trí hỗ trợ học tập;
 • (2) Có giấy phép cư trú học tập hợp lệ trên lãnh thổ Trung Quốc và thời gian cư trú hợp lệ còn lại là hơn 06 tháng;
 • (3) Tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và kỷ luật trường học;
 • (4) Sinh viên chuyên ngành, Nghiên cứu sinh sau đại học, Sinh viên bồi dưỡng, Học giả nghiên cứu đã học liên tục trong hơn 01 năm trong trường hiện tại;
 • (5) Thành tích học tập tốt và đáp ứng các yêu cầu của trường;
 • (6) Các điều kiện khác theo quy định của nhà trường.

Cách xin việc làm ở Trung Quốc?

Tìm kiếm việc làm thêm tại Trung Quốc ở đâu? Những trang web có việc làm thêm khi đến Trung Quốc là địa chỉ tìm việc tốt nhất của bạn. Ví dụ: http://www.zhaopin.com; http://www.58.com; http://www.51job.com; http://www.ganji.com;

Bạn cũng nên chịu khó ra phố, để tìm việc tại những quán ăn, cửa hàng, siêu thị,… Và một cách tốt hơn khác là hỏi những vị “tiền bối” đã từng học tập và làm thêm tại nơi mà bạn học.
Đó là cách tin tưởng nhất để tìm việc làm thêm.

NHẮN TIN TƯ VẤN – GỌI: 0868-183-298

THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

Thông tin bài viết "Đại học Sư phạm Tây Bắc" chỉ mang tính chất tham khảo. Yêu cầu hỗ trợ và tư vấn vui lòng liên hệ Gọi hoặc Zalo: (08) 68.183.298 - Email: [email protected]

Du học Trung Quốc: Lan Châu, Cam Túc

Top Các trường đại học tại Lan Châu, Cam Túc mới nhất 2023

.

Lan ChâuCam Túc

Đại học Nông nghiệp Cam Túc

Gansu Agricultural University - GAU
Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China

Lan ChâuCam Túc

Đại học Giao thông Lan Châu

Lanzhou Jiaotong University - LZJTU
Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China

Lan ChâuCam Túc

Đại học Công nghệ Lan Châu

Lanzhou University of Technology - LUT
Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China

Lan ChâuCam Túc

Đại học Lan Châu

Lanzhou University - LZU
Địa chỉ: 967 Anning E Rd, Anning District, Lanzhou, Gansu, China

TIN TỨC LIÊN QUAN Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc

Tìm kiếm du học Trung Quốc:

Top