Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Bắc Kinh - Peking University - PKU - 北京大學

Đại học Bắc Kinh

Peking University - PKU

Bảng xếp hạng QS Trung Quốc Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 C9 League (Ivy League)

Trường đại học ở Bắc Kinh

Chi phí sinh hoạt ở Trung Quốc

Top