Những điểm mới nhất trong tuyển sinh đại học năm 2024

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới đối với thí sinh có tổng điểm đạt 22,5 điểm trở lên bằng cách giảm dần số điểm ưu tiên đến 0,1 điểm với thí sinh đạt 29 điểm.

Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học.

Theo đó, lần đầu tiên Bộ áp dụng các tính điểm ưu tiên mới. Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần.

 Cách tính điểm ưu tiên mới sẽ giảm dần điểm ưu tiên nhằm tạo sự công bằng trong tuyển sinh đại học, tránh việc điểm chuẩn đầu vào trên 30 điểm (ảnh nguồn Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cách tính điểm ưu tiên mới sẽ giảm dần điểm ưu tiên nhằm tạo sự công bằng trong tuyển sinh đại học, tránh việc điểm chuẩn đầu vào trên 30 điểm (ảnh nguồn Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, có một số điểm cần lưu ý, một số điểm mới và giải pháp để tiếp tục cải thiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2022.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay Bộ sẽ rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1 và tiếp tục nâng cấp Hệ thống áp dụng công nghệ để hạn chế các nhầm lẫn của thí sinh.

Tăng cường một số giải pháp về mặt kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyển sinh, hỗ trợ tốt hơn cho các thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, đơn giản hóa giao diện đăng ký xét tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống chỉ theo ngành đào tạo.

Bộ sẽ điều chỉnh để đơn giản hóa việc đăng ký xét tuyển (thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển/ngành), giảm tối đa nhầm lẫn.

Cụ thể cách tính điểm ưu tiên năm nay được áp dụng như sau: Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần (công thức tính mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 – tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường).

Như vậy, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ bắt đầu giảm dần đến 0 khi thí sinh đạt tổng 30 điểm/3 môn.

Với công thức trên, 1 học sinh khu vực 1 thi đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nhưng cũng thí sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn 0,3; nếu đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm ưu tiên khu vực.

Trinh Phúc

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 27-03-2023 19:51:55

Danh mục đăng tin:Định hướng ngành học, Thông tin Du học,
Top