Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Thanh Hoa - Tsinghua University - THU - 清华大学

Đại học Thanh Hoa

Tsinghua University - THU

Bảng xếp hạng QS Trung Quốc Song Nhất Lưu (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 C9 League (Ivy League)

Trường đại học ở Bắc Kinh

Các trường đại học Y nổi tiếng ở Trung Quốc

Top