Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa – Hồ Nam

Có bao nhiêu trường đại học? Các ngành học ở Trường Sa là gì, xếp hạng các trường. Tham khảo ngay danh sách các trường đại học ở Trường Sa nếu bạn đang có ý định du học ở đây

1. National University of Defense Technology- Đại học quốc gia về công nghệ quốc phòng

Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa - Hồ Nam

The Chinese People’s Liberation Army National Defense Science and Technology University, còn có tên gọi khác là  “Đại học Quốc gia về công nghệ và quốc phòng”, Đại học khoa học công nghệ quốc gia, trực thuộc Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các ngành học của trường bao gồm:  khoa học, kỹ thuật, quân sự khoa học, quản lý, kinh tế, triết học, văn học và . Đây là một trường đại học trọng điểm cấp quốc gia, nằm trong một số dự án quan trọng như “dự án 211”, “dự án 985”,…

2. Central South University – Đại Học Trung Nam

Ký hiệu trường là CSU, vị trí tại thành phố Trường Sa, . Đây cũng là thành phố duy nhất của tỉnh Hồ Nam trực thuộc Trung Ương và Bộ Giáo dục.

Central South University được chọn là trường diễn ra liên minh giữa đại học quốc gia Trung Á – Trung Quốc và Liên Minh đại học giao thông Trung – Nga

Các ngành học bao gồm: y học, kỹ thuật, khoa học, văn học, kinh tế, , quản lý, bức xạ khoa học, triết học, sư phạm, lịch sử,

3. Hunan University – Đại học Hồ Nam

Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa - Hồ Nam

Viết tắt: HNU

Vị trí: thành phố Trường Sa

HNU trực thuộc Bộ giáo dục. Đây là dự án kết hợp giữa Bộ Giáo dục,  Bộ công nghiệp và của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam, và Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc, thuộc một số dự án quan trọng như 211, 985, cùng một số kế hoạch quan trọng khác như đào tạo pháp lý xuất sắc, kỳ sư tài năng,….

4. Hunan Normal University – Đại học sư phạm Hồ Nam

Vị trí: thành phố Trường Sa, Hồ Nam.

Được thành lập năm 1938, đây là trường cao đẳng sư phạm cấp quốc gia đầu tiên tại Trung Hoa. Năm 1984, trường chính thức đổi tên thành đại học sư phạm Hồ Nam. Nổi tiếng với lịch sử lâu đời, ngoài ra trường còn nằm trong chương trình dự án 211 đầu tiên cấp quốc gia. Ngôi trường này cũng  là 1 trong các trường đại học, cao đẳng đầu tiên cho thử nghiệm sáng tạo của đại học quốc gia Trung Quốc về thay đổi chương trình giao dục đào tạo cấp đại học.

5. Changsha University of Science and Technology – Đại học khoa học và công nghệ Trường Sa

Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa - Hồ Nam

Là một trường đại học đa ngành nghề, với các ngành đào tạo mũi nhọn là kỹ thuật, khoa học, kinh tế và quản lý. Nó trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chính quyền nhân dân tỉnh Hồ Nam, Bộ giáo dục đào tạo, liên kết trong chương trình  “Đào tạo kỹ sư xuất sắc -Excellent Engineer Education and Training Program” tại khu vực miền Trung. Là 1 trong 6 trường đai học và cao đẳng trong Dự án “Xây dựng năng lực cơ bản cho các trường đại học, cao đẳng”, “Liên minh vận tải xanh”, một trong những trường đại học cao đẳng dẫn đầu về chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Trường có chương trình đào tạo sau đại học gồm cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Thống kê các trường đại học ở Hồ Nam

1

National Defense University of Science and Technology

Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng

Quân đội

2

Central South University

Đại học Nam Trung Bộ

Toàn diện

3

Hunan University

Đại học Hồ Nam

Toàn diện

4

Hunan Normal University

Đại học bình thường Hồ Nam

Trường bình thường

5

Changsha University of Science and Technology

Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa

Bách khoa công nghệ

6

Hunan Agricultural University

Đại học Nông nghiệp Hồ Nam

Nông ệp

7

Central South University of Forestry and Technology

Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung ương

Nông lâm nghiệp

8

Hunan University of Chinese Medicine

Đại học Y học Trung Quốc Hồ Nam

phẩm

9

Hunan Business School

Trường kinh doanh Hồ Nam

và kinh tế

10

Changsha Medical College

Trường cao đẳng y tế Trường Sa

Dược phẩm

11

Changsha College

Trường cao đẳng Changsha

Bách khoa kỹ thuật

12

Hunan University of Finance and Economics

Đại học Tài chính và Kinh tế Hồ Nam

Tài chính và kinh tế

13

Hunan Police College

Cao đẳng Cảnh sát Hồ Nam

Chính trị và Pháp luật

14

Hunan Women’s College

Cao đẳng nữ Hồ Nam

Ngôn ngữ

15

Hunan First Teachers College

Cao đẳng sư phạm đầu tiên Hồ Nam

Trường bình thường

16

Hunan Foreign Economics Institute

Viện Kinh tế đối ngoại Hồ Nam

Toàn diện

17

Hunan Business College Beijin College

Cao đẳng kinh doanh Hồ Nam Beijin College

Tài chính và kinh tế

18

Tree School of Hunan Normal University

Trường cây của Đại học Sư phạm Hồ Nam

Sư phạm

19

Hunan Agricultural University Oriental Institute of Technology

Đại học Nông nghiệp Hồ Nam Viện Công nghệ Phương Đông

Nông lâm nghiệp

20

Central South University of Forestry and Technology

Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung ương

Toàn diện

21

Hunan University of Traditional Chinese Medicine Xiangxing College

Đại học y khoa truyền thống Hồ Nam Xiangxing College

Dược phẩm

22

Changsha University of Science and Technology Chengnan College

Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa Chengnan College

Bách khoa công nghệ

23

Changsha Teachers College

Trường cao đẳng sư phạm Trường Sa

Trường bình thường

24

Hunan Information Institute

Viện Thông tin Hồ Nam

Bách khoa công nghệ

25

Changsha Civil and Vocational College

Trường Cao đẳng Dân sự và Cao đẳng Trường Sa

Bách khoa công nghệ

26

Hunan Industrial Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Hồ Nam

Bách khoa công nghệ

27

Hunan Information Vocational and Technical College

Cao đẳng nghề và kỹ thuật thông tin tỉnh Hồ Nam

Bách khoa công nghệ

28

Hunan Taxation College

Cao đẳng Thuế Hồ Nam

Không có

29

Changsha Aviation Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật hàng không Trường Sa

Bách khoa công nghệ

30

Hunan Mass Media Vocational and Technical College

Đại học Kỹ thuật và Đại học Hồ Nam

Toàn diện

31

Hunan Vocational College of Science and Technology

Đại học Khoa học và Công nghệ

Toàn diện

32

Hunan Institute of Biomechanical Technology

Viện Hồ Nam

Toàn diện

33

Hunan Vocational and Technical College of Transportation

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật giao thông vận tải Hồ Nam

Bách khoa công nghệ

34

Hunan Business Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật kinh doanh Hồ Nam

Tài chính và kinh tế

35

Hunan Sports Vocational College

Trường cao đẳng nghề thể thao Hunan

Thể thao

36

Hunan Engineering Vocational and Technical College

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Kỹ thuật Hunan

Bách khoa công nghệ

37

Insurance Vocational College

Trường cao đẳng nghề bảo hiểm

Tài chính và kinh tế

38

Hunan Vocational College of Foreign Trade

Trường chuyên môn ngoại thương Hunan

Tài chính và kinh tế

39

Hunan Network Engineering Vocational College

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật mạng Hunan

Toàn diện

40

Hunan Judicial Police Vocational College

Trường Cao đẳng Tư pháp Cảnh sát Hồ Nam

Chính trị và Pháp luật

41

Changsha Business Tourism Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật du lịch thương mại Trường Sa

Tài chính và kinh tế

42

Hunan Vocational College of Posts and Telecommunications

Trường Cao đẳng nghề Bưu chính Viễn thông Hồ Nam

Bách khoa công nghệ

43

Changsha Environmental Protection Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật bảo vệ môi trường Trường Sa

Bách khoa công nghệ

44

Hunan Art Vocational College

Cao đẳng nghề nghệ thuật Hunan

Danh mục nghệ thuật

45

Hunan Institute of Mechanical and Electrical Technology

Viện Công nghệ Cơ điện Hồ Nam

Bách khoa kỹ thuật

46

Changsha Vocational and Technical College

Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật Trường Sa

Không có

47

Changsha Southern Vocational College

Trường cao đẳng nghề Trường Sa

Toàn diện

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 28-10-2019 10:36:05

Danh mục đăng tin:Giáo dục Trung Quốc, Thông tin Du học,
Top