Đoán năm sinh của dàn ‘soái ca’ Hoa ngữ (2)

Fan cứng của sao Hoa ngữ có tự tin đoán năm sinh của các chàng không nào!

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Quan Hồng

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Ngô Lỗi

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Đặng Luân

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Quách Tuấn Thần

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Ngô Hy Trạch

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Vương Nguyên

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Dịch Dương Thiên Tỉ

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Ngô Diệc Phàm

Đoán năm sinh của dàn 'soái ca' Hoa ngữ (2)

Vương Hạc Đệ

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 01-03-2020 23:17:08

Danh mục đăng tin:Phim Trung Quốc, Văn hoá - Con người,
Top