Top Trường đại Học Trí tuệ nhân tạo - AI Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Trí tuệ nhân tạo - AI tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Tây AnThiểm Tây

Đại học Trường An

Chang'an University - CHD
Địa chỉ: Middle Section of Nan'er Huan Road, Xi'an, Shaanxi Province, China, 710064

Du Học Trung Quốc Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo - AI - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2024

Top