Du học ngành Phiên dịch tiếng Trung Quốc Trung Quốc

Top 33 trường đại học tốt nhất ngành Phiên dịch tiếng Trung Quốc, Trung Quốc

Top Trường đại Học Phiên dịch tiếng Trung Quốc Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 33 trường đại học Phiên dịch tiếng Trung Quốc tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Trùng Khánh

Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên

Sichuan International Studies University - SISU
Địa chỉ: 2nd floor, Peiying Building, Sichuan International Studies University, Shapingba District, Chongqing, China

Trùng Khánh

Đại học Bưu Điện Trùng Khánh

Chongqing University of Posts and Telecommunications - CQUPT
Địa chỉ: 2 Chongwen Rd, Huangjueya, Nan'an District, Chongqing, China, 400065

Du Học Trung Quốc Ngành Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc - Học Bổng Du Học Ngành Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc 2023 - Các Trường đại Học Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc ở Trung Quốc

Top