Top Trường đại Học Công nghệ thông tin Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Công nghệ thông tin tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Tây AnThiểm Tây

Đại học Giao thông Tây An

Xi'an Jiaotong University - XJTU
Địa chỉ: 28 Xianning W Rd, Jiaoda Commerce Block, Beilin, Xi'an, Shaanxi, China

Du Học Trung Quốc Ngành Công Nghệ Thông Tin - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2024

Top