Titulli "Qytetar nderi" është një titull vendor i nderit që jepet nga Këshilli bashkiak, me propozim të çdo anëtari të këshillit bashkiak ose kryetarit të bashkisë.[1]

Ky titull u jepet personaliteteve shqiptare ose të huaja për veprimtari të shquar në dobi të bashkisë përkatës apo për veprimtari për mbrojtjen dhe promovimin e interesave të tij.[1]

Shiko dhe

Referimet