Viti 2004 ka 366 ditë dhe është vit i brishtë.

Ngjarje

Gomure

Vdekje

Pa data

Datat e personave më poshtë nuk janë të shënuara në artikujt mbi biografinë e tyre: