Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Vũ HánHồ Bắc

Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc

Central China Normal University - CCNU
Địa chỉ: NO.152 Luoyu Road, Wuhan, Hubei, China, 430079

Vũ HánHồ Bắc

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung

Huazhong University of Science & Technology - HUST
Địa chỉ: 1037 Luoyu Rd, Hongshan, Wuhan, Hubei, China, 430074

Vũ HánHồ Bắc

Đại học Vũ Hán

Wuhan University - WHU
Địa chỉ: No.299 Bayi Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei, China, 430072

Quế LâmQuảng Tây

Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quế Lâm

Guilin University of Aerospace Technology - GUAT
Địa chỉ: 2 Jinji Rd, Qixing District, Guilin, Guangxi, China, 541004

Tây AnThiểm Tây

Đại học Trường An

Chang'an University - CHD
Địa chỉ: Middle Section of Nan'er Huan Road, Xi'an, Shaanxi Province, China, 710064

Trường XuânCát Lâm

Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Xuân

Changchun University of Science and Technology
Địa chỉ: No.7186, Weixing Road, Changchun, Jilin, China, 130022

Thiên Tân

Đại học Sư phạm Thiên Tân

Tianjin Normal University - TNU
Địa chỉ: 393 Binshui W Rd, Xiqing District, Tianjin, China

Thiên Tân

Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân

Tianjin Foreign Studies University - TFSU
Địa chỉ: 117 Machang Road, Hexi District, Tianjin, China

Thiên Tân

Đại học Y Thiên Tân

Tianjin Medical University - TMU
Địa chỉ: No22.Qixiangtai Rd., Heping Dist, Tianjin, China

Thiên Tân

Đại học Đại học Công nghệ Thiên Tân

Tianjin University of Technology - TUT
Địa chỉ: No. 391 Bin Shui Xi Dao Road, Xiqing District, Tianjin, China, 300384

Danh Sách Top Trường đại Học ở Trung Quốc 2023 - Page 3 Of 12 - Học Bổng CSC 2023 - Học Bổng Khổng Tử 2023

Top