Top Trường đại Học Trí tuệ nhân tạo - AI Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Trí tuệ nhân tạo - AI tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Quảng ChâuQuảng Đông

Đại học công nghệ Hoa Nam

South China University of Technology - SCUT
Địa chỉ: 381 Wushan Rd, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

Du Học Trung Quốc Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo - AI - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top