Top Trường đại Học Quảng cáo Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Quảng cáo tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Tây AnThiểm Tây

Đại học Ngoại ngữ Tây An

Xi'an International Studies University - XISU
Địa chỉ: 437 South Chang'an Road, Xi'an City, Shaanxi, China, 710061

Du Học Trung Quốc Ngành Quảng Cáo - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2024

Top