Top Trường đại Học Giáo dục Hán ngữ Quốc tế Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Giai Mộc TưHắc Long Giang

Đại học Giai Mộc Tư

Jiamusi University - JMSU
Địa chỉ: 148 Xuefu St, Xiangyang District, Jiamusi, Jiamusi, Heilongjiang, China, 154007

Du Học Trung Quốc Ngành Giáo Dục Hán Ngữ Quốc Tế - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2024

Top