Du học ngành Diễn xuất, Trung Quốc

Danh sách 6 trường đại học ngành Diễn xuất, Trung Quốc

Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top trường đại học tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Thượng Hải

Học viện Hý kịch Thượng Hải

Shanghai Theatre Academy
Địa chỉ: 630 Huashan Rd, Jing'an District, Shanghai, China

Du Học Trung Quốc Ngành Diễn Xuất - Học Bổng Du Học Ngành Diễn Xuất 2023 - Các Trường đại Học Diễn Xuất ở Trung Quốc

Top