Du học ngành Đạo diễn, Trung Quốc

Danh sách 6 trường đại học ngành Đạo diễn, Trung Quốc

Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top trường đại học tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Nam KinhGiang Tô

Học viện nghệ thuật Nam Kinh

Nanjing University of the Arts - NUA
Địa chỉ: No.74 Beijing West Road, Nanjing, Jiangsu, China, 210013

Du Học Trung Quốc Ngành Đạo Diễn - Học Bổng Du Học Ngành Đạo Diễn 2023 - Các Trường đại Học Đạo Diễn ở Trung Quốc

Top