Logo Đại học Y khoa Thủ đô - Capital Medical University - CMU - 首都医科大学

首都医科大学

Đại học y khoa Thủ Đô

Trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại học y khoa Thủ đô – (Capital Medical University – 首都医科大) được thành lập vào năm 1960, đây là một trường Đại học trọng điểm của thành phố Bắc Kinh.

Trường có mặt trong đội ngũ các trường y khoa hiện đại của các nước với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh có trình độ cao, đào tạo nhân tài đủ mọi trình độ, chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng lâm sàng và trong các chuyên ngành phòng bệnh, hồi sức, kỹ thuật sinh y học và các chuyên ngành y khoa căn bản khác.

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG:

Nhà trường gồm một trung tâm giảng dạy chính và 12 bệnh viện trực thuộc với tổng diện tích 766000 m2 , tổng diện tích xây dựng là 93000 m2, tổng số vốn cố định lên đến 2,7 tỷ RMB. Thư viện của nhà trường chứa 912000 đầu sách. Tổng số giáo viên, công nhân viên chức và nhân viên y tế là 18767 người. Trường hiện có 5 viện sĩ, hơn 700 cán bộ ngạch chính, 2000 cán bộ ngạch phó, trong đó có 187 giáo sư, 446 phó giáo sư. Hiện đang có 14629 sinh viên theo học tại trường. Nhà trường có đầy đủ các chuyên ngành, có nội lực hùng hậu với đội ngũ chuyên gia chuyên ngành cơ sản và lâm sàn xuất sắc, hiện đang có 3 chuyên ngành quan trọng điểm cấp nhà nước, 31 mã số đào tạo tiến sĩ, 54 mã số đào tạo Thạc sĩ và một trạm nghiên cứu lưu động cho bậc “sau Tiến sĩ”.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH:

 1. Chuyên ngành :

Chuyên ngành này đào tạo các nhân tài trong lĩnh vực lâm sàng với trình độ chuyên môn cao, giỏi ứng dụng, có lý luận cơ bản về y học cơ sở, y học lâm sàng và các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh cơ bản, nắm vững những kiến thức căn bản, có khả năng đảm nhận các công tác dự phòng, chữa trị, giảng dạy, nghiên cứu y học trong các khoa lâm sàng, có khả năng xử lý các loại bệnh thường gặp, bệnh hay tái phát.

Thời gian đào tạo 5 năm, học vị Cử nhân y học.

 1. Chuyên khoa răng hàm mặt:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài y khoa có trình độ cao, giỏi thực hành, có kiến thức y học căn bản và y học lâm sàng, nắm vững tri thức lý luận cơ bản và kỹ năng kỹ thuật thao tác lâm sàng của chuyên khoa Răng hàm mặt, có khả năng chuẩn đoán, chữa trị các bệnh về răng hàm mặt thường gặp, có thể đảm nhận công tác chữa trị, chăm sóc răng miệng trong các bệnh viện.

Thời gian đào tạo 5 năm, học vị Cử nhân y học.

 1. Chuyên khoa phòng chống dịch bệnh:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài y khoa có trình độ cao, giỏi thực hành, có đầy đủ tri thức lý luận y học lâm sàng, tri thức chuyên khoa phòng chống dịch bệnh, có khả năng làm công việc kiểm tra giám sát và phòng chống dịch bệnh, có khả năng đảm nhận những công tác chuyên môn như khống chế bệnh truyền nhiễm, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng, giảng dạy, nghiên cứu về chuyên khoa phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị về vệ sinh phòng dịch,vệ sinh môi trường, kiểm nghiệm vệ sinh thực phẩm.

Thời gian đào tạo 5 năm, học vị Cử nhân y học.

 1. Chuyên ngành hộ lý:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài y khoa có trình độ cao, giỏi thực hành, có đầy đủ kiến thức hộ lý học hiện đại, có tri thức lý luận và kỹ năng dự phòng và bảo vệ sức khỏe, đồng thời có tố chất văn hóa cao, có thể đảm nhận công tác hộ lý lâm sàng, dự phòng và bảo vệ sức khỏe, quản lý hộ lý, giáo dục hộ lý và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe.

Thời gian đào tạo 4 năm, học vị Cử nhân y học.

 1. Chuyên ngành Trung y:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài Trung y có trình độ cao, giỏi thực hành, có đầy đủ tri thức lý luận cơ bản về Trung y, Trung , có tri thức và kỹ năng chuyên môn Trung y, đồng thời còn có tri thức lý luận và kỹ năng thực hành Tây y cần thiết, có khả năng chuẩn đoán, chữa trị lâm sàng đủ loại bệnh theo Trung y, khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học, có thể vận dụng một cách thuần thục, chính xác các nguyên tắc :Lý, Pháp, Phương, Dược” của Trung Y, phòng chống và chữa trị các bệnh thường gặp, bệnh hay tái phát, bước đầu xử lý bệnh nan y, bệnh cấp, bệnh nặng, có thể đảm nhận công tác nghiên cứu, giảng dạy, lâm sàng Trung y trong các bệnh viện và các cơ sở y tế.

Thời gian đào tạo 3 năm, học vị Cử nhân y học.

 1. Chuyên ngành kỹ thuật sinh y học:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài kỹ thuật y khoa có trình độ cao, kỹ thuật và y học căn bản vững chắc với đặc trưng kết hợp kỹ thuật và y học, có thể đảm nhận các công tác về thiết bị y khoa, kỹ thuật điện tử, vi tính & có khả năng thích ứng cao, dễ tìm việc làm.

Thời gian đào tạo 4 năm, học vị Cử nhân kỹ thuật.

 1. Chuyên ngành kỹ thuật sinh y học đào tạo theo hướng chuyên môn thính lực học:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài kỹ thuật y khoa có trình độ cao, kỹ thuật và y học căn bản vững chắc với đặc trưng kết hợp kỹ thuật và y học, nắm vững kỹ thuật y học và kỹ thuật thính lực học hiện đại, có thể đảm nhận công việc về thiết bị y khoa, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật vi tính, đặc biệt là công việc khai thác và bảo trì kỹ thuật trong lĩnh vực thính lực học, có khả năng thích ứng cao, dễ tìm việc làm.

Thời gian đào tạo 4 năm, học vị Cử nhân kỹ thuật.

 1. Chuyên ngành kỹ thuật y sinh sinh học đào tạo theo hướng chuyên môn kỹ thuật và thiết bị soi, chụp trong y học:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài kỹ thuật y khoa có trình độ cao, kỹ thuật và y học cơ bản vững chắc với đặc trung kết hợp kỹ thuật và y học, làm chủ các kỹ thuật có liên quan đến các thiết bị soi, chụp, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật điện tử và kỹ thuật vi tính, có khả năng thích ứng cao, dễ tìm việc làm.

Thời gian đào tạo 4 năm, học vị Cử nhân kỹ thuật.

 1. Kỹ thuật chỉnh hình:

Chuyên ngành này chuyên đào tạo các nhân tài kỹ thuật chỉnh hình có trình độ chuyên môn cao, khả năng thực hành giỏi, có trình độ kỹ thuật và y học vững chắc. Nội dung giảng dạy được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn của hiệp hội hành nghề quốc tế, đặc biệt chú trọng khâu thực hành; có thể đảm nhận công việc như nghiên cứu, khai thác, sản xuất, lắp đặt máy móc chỉnh hình, chi giả và các công việc phục vụ có liên quan, có khả năng thích ứng cao, dễ tìm việc làm.

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

Tất cả những người có sức khoẻ tốt, từ 15 đến 60 tuổi, đồng ý tuân thủ pháp luật, hiến pháp của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, chấp hành nội qui của trường Đại học y khoa Thủ đô đều đủ điều kiện ghi danh.

1.Yêu cầu về học lực: tốt nghiệp PTTH

2.Yêu cầu về tiếng Hán: có bằng chứng nhận trình độ Hán ngữ (HSK) cấp 4 trở lên.

Học phí: 4.000 USD / năm

CMU bao gồm 10 trường học, 14 bệnh viện trực thuộc và 1 cơ sở giảng dạy.

Các trường:

 • Trường khoa học y khoa cơ bản
 • Trường Y tế công cộng và Y học gia đình
 • Trường Khoa học Sinh hóa và Dược
 • Trường Kỹ thuật y sinh
 • Trường Y học cổ truyền Trung Quốc
 • Trường quản lý và giáo dục sức khỏe
 • Trường điều dưỡng
 • Trường giáo dục liên tục và nâng cao
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đại học Y khoa Yan Jing
 • Trường Quốc tế CCMU

Các bệnh viện:

 • Bệnh viện Xuân Wu
 • Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh
 • Bệnh viện Chao Yang Bắc Kinh 
 • Bệnh viện Tong Ren Bắc Kinh 
 • Bệnh viện Tian Tan Bắc Kinh
 • Bệnh viện An Zhen Bắc Kinh
 • Bệnh viện Fu Xing
 • Bệnh viện You An Bắc Kinh
 • Bệnh viện Nhi Bắc Kinh,
 • Bệnh viện Nha khoa Bắc Kinh
 • Bệnh viện An Định Bắc Kinh
 • Bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh
 • Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh
 • Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng Trung Quốc
 • Trung tâm phòng chống dịch bệnh Bắc Kinh (CDC)

Thông tin Học bổng Đại học y khoa Thủ Đô, Trung Quốc

Điều kiệnHọc bổng Thạc sĩHọc bổng Tiến sĩ
Yêu cầuTốt nghiệp Đại học, Bảng điểm GPA trên 7.0Tốt nghiệp Thạc sĩ, Bảng điểm GPA trên 7.0
Chứng chỉ ngôn ngữHSK 5 + HSKK / IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+HSK 6 + HSKK / IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+
Yêu cầu khácDưới 35 tuổi, Sức khỏe tốt, Không có tiền án – tiền sự (Lý lịch tư pháp số 1)Dưới 45 tuổi, Sức khỏe tốt, Không có tiền án – tiền sự (Lý lịch tư pháp số 1)
Học bổngỨng viên Apply học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng Tỉnh, Thành phố hoặc Hiệu trưởng
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 1500 – 3000 tệ/ tháng
Ứng viên Apply học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng Tỉnh, Thành phố hoặc Hiệu trưởng
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:2000 – 3500 tệ/ tháng
Hạn nộp hồ sơ30/04/202330/04/2023
Trên đây là Thông tin Du học Đại học y khoa Thủ Đô, Trung Quốc và Điều kiện apply Các ngành có học bổng 1 năm tiếng, Khổng tử CIS, Học bổng CSC hệ Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ năm 2023. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Đánh giá – Review Đại học y khoa Thủ Đô, Trung Quốc:

Đại học y khoa Thủ Đô là trường đại học trọng điểm tại Bắc Kinh, trường có nhiều chuyên ngành đào tạo và nhiều đại học, học viên thành viên, cơ sở nghiên cứu trực thuộc. Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với có khuôn viên rộng lớn, hệ thống thư viện lên tới hàng vạn đầu sách. Đội ngũ giảng viên đông đảo chất lượng cao, Trong đó có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ ưu tú hàng đầu Trung Quốc.

Theo Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới (Academic Ranking of World Universities) Shanghai Ranking Consultancy (ARWU) 2023 thì Đại học y khoa Thủ Đô nằm trong Top 590 trường Đại học và Cao đẳng tốt nhất Trung Quốc, với các trường Đại học nổi tiếng hàng đầu như: 1. Đại học Thanh Hoa, 2. Đại học Bắc Kinh, 3. Đại học , 4. Đại học Giao thông , 5. Đại học Phục Đán, 6. Đại học
[**] Xem chi tiết tại Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc năm 2023 – 2024

So với học ở Việt Nam chi phí học tập tại các trường công lập ở Trung Quốc được đánh giá khá vừa phải. Và không có sự khác biệt nhiều với những sinh viên bản địa. Theo đó học phí trung bình cho các khóa học du học Bắc Kinh, 2023 khoảng:

 • Học phí học 1 năm ngôn ngữ Trung: khoảng 8.000 – 25.000 CNY/năm.
 • Học phí học đại học (Cử nhân): khoảng 12.000 – 28.000 CNY/năm.
 • Học phí học Cao học (Thạc sĩ và Tiến sĩ): khoảng 20.000 – 30.000 CNY/năm.

Học phí ở Bắc Kinh, Trung Quốc cũng có sự khác biệt tương đối giữa các trường đại học khác. vì vậy khi lựa chọn trường học bạn nên truy cập website http://www.ccmu.edu.cn/ của trường để tìm hiểu học phí. Các chương trình về thường có học phí rẻ hơn so với các chương trình khoa học và kỹ thuật. Các trường ngoài công lập ở Trung Quốc cũng có mức học phí cao hơn trường công tương đối lớn.

Đối với Du học sinh Quốc tế nói chung và Du học sinh Việt Nam nói riêng nhà trường áp dụng hình thức tuyển sinh là XÉT TUYỂN. Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường Đại học y khoa Thủ Đô sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm tổng kết trung bình (GPA), Chứng chỉ Hán ngữ HSK 3-4-5-6, Kiểm tra kiến thức, năng khiếu và Phỏng vấn Online ứng viên.

Trong năm 2023, Trường Đại học y khoa Thủ Đô dành cho Du học sinh Việt Nam các học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng ASEAN, Thành phố, Học bổng Hiệu trưởng Đại học y khoa Thủ Đô. Ứng viên xuất xắc có thể lựa chọn loại học bổng phù hợp với Điều kiện của mình và apply hồ sơ du học Trung Quốc, bằng cách nộp hồ sơ xét tuyển Các ngành có học bổng 1 năm tiếng, hệ Đại học , Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Đại học y khoa Thủ Đô đặc biệt ưu tiên xây dựng. Cơ sở vật chất hiện đại, phòng học với các thiết bị tiên tiến tối ưu. Ký túc thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi. Trong phòng có trang bị điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, tủ quần áo, mạng internet,..
Với các thiết bị sinh hoạt đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất. Nhà ăn của trường luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, món ăn phong phú, đa dạng.

Chi phí ở ký túc xá các trường tại Trung Quốc:Chi phí ở ký túc xá khá rẻ khoảng 2.000 – 7.000 CNY/ năm. Bạn có thể trả thêm điện nước hoặc một số trường thu luôn trọn gói trong tiền thuê phòng. Bạn sẽ ở chung với 1 đến 3 người khác, nhà vệ sinh khép kín mỗi phòng hoặc mỗi tầng. Phần lớn các ký túc xá không cho nấu ăn, sinh viên ăn trong canteen hoặc ăn ở ngoài.

Đại học y khoa Thủ Đô toạ lạc tại 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069Bắc Kinh, là một nơi lý tưởng để học tập và phát triển, luôn có cơ hội để cho du học sinh nắm lấy những học bổng và trợ cấp tốt nhất từ trường.

Như chúng ta đã biết để nhập cảnh theo diện Du học sinh vào Trung Quốc, Bạn phải có Visa Du học X1/ X2 hay còn gọi là thị thực nhập cảnh du học, Trường Đại học y khoa Thủ Đô nằm ở Bắc Kinh, (331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069).

Hiện nay, bạn có rất nhiều phương thức khác nhau để đi sang Bắc Kinh, Trung Quốc. Bạn có thể di chuyển bằng đường bộ với những cửa khẩu lân cận với biên giới Việt Nam (Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh). Hoặc bạn cũng có thể đi tàu. Có rất nhiều tuyến đường sắt từ Việt Nam sang Trung Quốc. Có thể kể đến một vài chuyến như Gia Lâm – , … Tuy nhiên, phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất vẫn là máy bay. Đặt vé máy bay đi Trung Quốc là quá trình du học của bạn đã được khởi động. Ở Trung Quốc hiện có hơn 200 sân bay lớn nhỏ khác nhau nên bạn hoàn toàn yên tâm.

Điều kiện apply học bổng Đại học y khoa Thủ Đô, Trung Quốc 2023 như sau:

1. Tốt nghiệp: PTTH, cao đẳng, đại học, thạc sĩ

2. GPA : Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình 7.0 trở lên

3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:

– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6

– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE

*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.

Làm thế nào để đi Du học Trung Quốc 2023:

1. Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.

– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.

– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.

2. Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc

– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.

– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.

Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.

Các ngành đang Hot khi Du học Trung Quốc:

– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA,

– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

– Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: – Vận tải – – Xây dựng

– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ –

– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Lưu ý cho các du học sinh Việt Nam khi du học ở Bắc Kinh năm 2023 – 2024

Điều kiện du học Trung Quốc cần có? ☎️ Gọi/Zalo: 0868.183.298

 • 1. Là công dân: Việt Nam

 • 2. Độ tuổi:từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.

 • 3. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.

 • 4. Học lực: Tổng kết Học bạ 10-11-12 /Bảng điểm GPA 7.0/3.0 điểm (Học lực trung bình khá trở lên).

 • 5. Có chứng chỉ HSK: Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
  English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE

 • DUHOCCHINA.COM là Trung tâm tư vấn du học Trung Quốc tại Tp.HCM (Hồ Chí Minh), Cung cấp thông tin Du học Bắc Kinh năm 2023 nên chọn trường nào, điều kiện du học, hoàn thiện hồ sơ du học, chứng minh tài chính du học, Mở tài khoản ngân hàng, Xin visa du học. Du học kỳ Tháng 9/2023, Du học kỳ Tháng 3/2024; Du học kỳ Tháng 9/2024
 • Chi phí Du học 1 năm tiếng Trung 2023, Du học Đại Học, Du Học Thạc Sỹ, Du Học Tiến sỹ

 • Hồ sơ và điều kiện du học xin (Apply) – Học bổng CSC, Học Bổng Khổng tử, Học Bổng Tỉnh -Thành phố, Học Bổng Hiệu trưởng – Trường..vv

 • Vui lòng liên hệ ☎️ 0868-183-298 (Gọi hoặc nhắn tin Zalo)

Nên chọn ngành gì là nỗi lo lắng của không ít sinh viên Việt Nam, Hiện nay Du Học Bắc Kinh các ngành được quan tâm nhất là:

Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán

Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng

Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học

Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Danh sách hồ sơ du học gồm
Hồ sơ yêu cầu
1. Bằng tốt nghiệp
Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học
2. Học bạ – Bảng điểm
Học bạ /Bảng điểm Tổng kết điểm trung bình (GPA)GPA 7.0 điểm trở lên
3. Ngoại ngữ
Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
4. Giấy khám sức
Khám sức khỏe theo mẫu du học Trung Quốc
5. Lý lịch tư pháp:
Giấy xác nhận hoặc lý lịch tư pháp số 1
6. Hộ chiếu – Passport
Hộ chiếu Còn hạn tối thiểu 12 tháng
7. Bản khai thông tin
Khai chi tiết thông du học sinh, học vấn, gia đình…
8. Hình thẻ
Hình chân dung 4×6

THỦ TỤC XIN VISA DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

+ Giấy báo, thư mời nhập học và Form JW201/JW202  (Bản gốc + Bản photo khổ giấy A4)
+ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (02 Bản photo khổ giấy A4)
+ Tờ khai xin visa Trung Quốc (Theo mẫu phát tại Lãnh sự/ Đại sứ quán Trung Quốc)
+ 02 ảnh 4×6 chụp trong thời gian gần nhất, nền trắng
+ Phí xin visa du học Trung Quốc 1 lần: Loại Phổ Thông: 685,000đ (60USD) – Loại Nhanh: 685,000đ (85USD) – Loại Gấp: 1,028,000đ (97USD)

VISA DU HỌC TRUNG QUỐC GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Visa X là loại visa được cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học hoặc giáo viên đến học nâng cao trong thời hạn quy định.

1. Visa X1: cho khóa du học dài ngày

Visa X1 cấp cho du học sinh tham gia khóa học kéo dài hơn >180 ngày: khóa học tiếng Trung 1 năm, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

2.Visa X2: cho khóa du học ngắn hạn

Visa X2 cấp cho du học sinh tham gia khóa học ngắn hạn dưới <180 ngày: khóa học tiếng Trung bồi dưỡng Hán Ngữ, Trao đổi du học sinh, Học nghề..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA DU HỌC TRUNG QUỐC – HONGKONG – MACAU

1. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: P1607-1609, Lầu 16, Saigon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 561599 – Email: [email protected]

2. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Hà Nội – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Số 7 Tầng 7, Tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3275 3888 – Email[email protected]

3. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Đà Nẵng – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (023) 6382 2211 – Email:[email protected]

Du học Trung Quốc có được đi làm thêm hay không?

Năm 2022 Chính phủ Trung Quốc đã cho phép du học sinh Quốc tế được phép làm thêm, nhằm mục đích kêu gọi nhiều du học sinh đến Trung Quốc học tập hơn. Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải,… du học sinh có thể đi làm thêm, thực tập có lương ở bên ngoài. Nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý của nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Chính vì vậy việc đi làm thêm rất tốt cho những du học sinh. Giúp du học sinh quốc tế trau dồi được các kiến thức từ thực tiễn, học hỏi văn hóa và cách ứng xử của người Trung Quốc. Đặc biệt, điều này còn rất tốt cho những bạn có mong muốn học tập làm việc và phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân này.

Thời gian được phép làm thêm tại Trung Quốc?

Sinh viên Quốc tế được cho phép làm thêm trong và ngoài Trường học theo quy định thời gian như sau:

 • Trong thời gian đi học: không quá 8 giờ/tuần và không quá 40 giờ/tháng.
 • Trong kỳ nghỉ đông và hè: không quá 16 giờ/tuần và không quá 80 giờ/tháng.

Điều kiện và yêu cầu đi làm thêm tại Trung Quốc?

 • Sinh viên Quốc tế tham gia vào các hoạt động hỗ trợ lao động ngoài khuôn viên trường phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:
 • (1) Tuổi từ 18 trở lên, đáp ứng các điều kiện thể chất cần thiết cho vị trí hỗ trợ học tập;
 • (2) Có giấy phép cư trú học tập hợp lệ trên lãnh thổ Trung Quốc và thời gian cư trú hợp lệ còn lại là hơn 06 tháng;
 • (3) Tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và kỷ luật trường học;
 • (4) Sinh viên chuyên ngành, Nghiên cứu sinh sau đại học, Sinh viên bồi dưỡng, Học giả nghiên cứu đã học liên tục trong hơn 01 năm trong trường hiện tại;
 • (5) Thành tích học tập tốt và đáp ứng các yêu cầu của trường;
 • (6) Các điều kiện khác theo quy định của nhà trường.

Cách xin việc làm ở Trung Quốc?

Tìm kiếm việc làm thêm tại Trung Quốc ở đâu? Những trang web có việc làm thêm khi đến Trung Quốc là địa chỉ tìm việc tốt nhất của bạn. Ví dụ: http://www.zhaopin.com; http://www.58.com; http://www.51job.com; http://www.ganji.com;

Bạn cũng nên chịu khó ra phố, để tìm việc tại những quán ăn, cửa hàng, siêu thị,… Và một cách tốt hơn khác là hỏi những vị “tiền bối” đã từng học tập và làm thêm tại nơi mà bạn học.
Đó là cách tin tưởng nhất để tìm việc làm thêm.

NHẮN TIN TƯ VẤN – GỌI: 0868-183-298

THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

Thông tin bài viết "Đại học y khoa Thủ Đô" chỉ mang tính chất tham khảo. Yêu cầu hỗ trợ và tư vấn vui lòng liên hệ Gọi hoặc Zalo: (08) 68.183.298 - Email: [email protected]

Du học Trung Quốc: Bắc Kinh

Tìm kiếm du học Trung Quốc:

Top Các trường đại học tại Bắc Kinh mới nhất 2023

Du học Bắc Kinh, Trung Quốc 2023: Top Các trường đại học tại Bắc Kinh, Tư vấn các chọn ngành cũng như học phí, Hướng dẫn làm hồ sơ apply Du học Bắc Kinh, Thời điểm nộp hồ sơ xin Học bổng CSC, Khổng tử, Học bổng chính phủ Bắc Kinh, Hiện nay năm 2023 Các trường tại Bắc Kinh - Trung Quốc xét tuyển theo học lực từ Trung Bình - Khá - Giỏi cho các hệ đại học Thạc sĩ và Tiến sĩ cho Các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, nhân văn, luật, y khoa, lịch sử, triết học, kinh tế, quản lý, giáo dục và nghệ thuật.

Bắc Kinh

Đại học Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc

University of Chinese Academy of Sciences - UCAS
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069

Bắc Kinh

Học viện Công nghệ Bắc Kinh

Beijing Institute of Technology - BIT
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069

Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh

Peking University - PKU
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069

Bắc Kinh

Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc

The Central Academy of Drama - Zhong Xi
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069

Bắc Kinh

Đại học Truyền thông Trung Quốc

Communication University of China
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069

Bắc Kinh

Học viện ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh

Beijing International Studies University - BISU
Địa chỉ: 331 Xitieying, Youanmen, Fengtai District, Beijing, China, 100069
.
Top