Logo Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh - Bắc Ngữ - Beijing Language and Culture University - BLCU - 北京语言大学

北京语言大学

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa – Bắc Ngữ (BLCU – Beijing Language and Culture University) được thành lập vào năm 1962 là trường đại học quốc tế duy nhất ở Trung Quốc với nhiệm vụ chính là giảng dạy tiếng Trung và văn hóa cho sinh viên nước ngoài. Bên cạnh đó nó cũng đảm nhiệm việc cung cấp giáo dục đại học cho cả sinh viên Trung Quốc và sinh viên nước ngoài trong các lĩnh vực ngoại ngữ, tự do, khoa học máy tính, , đào tạo giáo viên chuyên dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ, và cung cấp đào tạo chuyên sâu ngoại ngữ cho giáo viên chuẩn bị ra nước ngoài.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh – Trung Quốc
Suốt 55 năm qua kể từ khi thành lập BLCU đã đào tạo hơn 160.000 sinh viên quốc tế của hơn 180 quốc gia hoặc khu vực biết tiếng Trung Quốc và văn hóa Trung   Quốc,  và khoảng 10.000 sinh viên quốc tế của các quốc gia, màu sắc, hoặc ngôn ngữ khác nhau tham gia với 6.000 sinh viên Trung Quốc tham gia học tập mỗi năm. Các sinh viên quốc tế trong khuôn viên trường BLCU mỗi năm đại diện cho một phần mười phần trăm tổng số của Trung Quốc và một phần sáu của Bắc Kinh. Nó bao gồm 13 bộ phận giáo dục.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh – Trung Quốc

Trung tâm nghiên cứu tiếng Trung như một ngôn ngữ thứ hai (CSCSL) trong BLCU là một trong những cơ sở nghiên cứu quan trọng về nhân văn và khoa học xã hội do Bộ Giáo dục chủ trì trực tiếp. Các trung tâm nghiên cứu khác bao gồm Trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc tế, Trung tâm kiểm tra trình độ tiếng Trung (HSK), Viện nghiên cứu ngôn ngữ, Viện Nghiên cứu Văn học So sánh và Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Ứng dụng, v.v. có ảnh hưởng lớn về mặt học thuật cả trong nước và quốc tế. BLCU tài trợ và chỉ đạo ba tạp chí cốt lõi quốc gia của Trung Quốc nổi tiếng trong giới học thuật, đó là YUYAN JIAOXUE YU YANJIU, SHIJIE HANYU JIAOXUE và ZHONGGUO WENHUA YANJIU.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh – Trung Quốc

BLCU là lớn nhất, trường đại học Trung Quốc có kinh nghiệm nhất và có nguồn lực tốt nhất trong việc giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc và trong việc quảng bá quốc tế văn hóa Trung Hoa. Hiện nay BLCU có hệ thống môn học độc đáo, có cấu trúc và thuận lợi, bao gồm học tiếng Trung Quốc ngắn hạn, đào tạo chuyên sâu Trung Quốc, giáo dục trực tuyến, giáo dục đại học và giáo dục sau đại học, v.v. . Là một trường đại học định hướng quốc tế, BLCU có mối quan hệ hợp tác thân thiện với hơn 280 trường đại học hoặc tổ chức giáo dục từ hơn 50 quốc gia. và có tới 17 Viện Khổng Tử trên khắp thế giới được chỉ đạo bởi BLCU.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh – Trung Quốc

Chương trình đào tạo tại trường bao gồm:

 • Hệ đại học Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh:
CHƯƠNG TRÌNHDURATION (YEAR)NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪNHỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR)
 Giáo dục đặc biệt (khoa học nói và thử giọng)4Trung Quốc23200
 Thư pháp4Trung Quốc24900
 Tranh tàu4Trung Quốc24900
 Âm nhạc (giáo dục quốc tế và âm nhạc)4Trung Quốc24900
 Công nghệ truyền thông kỹ thuật số4Trung Quốc23200
 Hệ thống thông tin và quản lý thông tin4Trung Quốc23200
 Khoa học và Công nghệ máy tính4Trung Quốc23200
 Kinh tế và thương mại quốc tế4Trung Quốc23200
 Kế toán4Trung Quốc23200
 Tài chính4Trung Quốc23200
 Quản trị nhân sự4Trung Quốc23200
 Quan hệ quốc tế và quan hệ quốc tế4Trung Quốc23200
 Báo chí4Trung Quốc23200
 Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc4Trung Quốc23200
 Dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ4Trung Quốc23200
 Chính trị liên hợp quốc4Trung Quốc23200
 Dịch thuật (Tiếng Trung-Tiếng Pháp)4Trung Quốc23200
 Dịch thuật (Trung-Anh)4Trung Quốc23200
 Hàn Quốc4Trung Quốc23200
 tiếng Nhật4Trung Quốc23200
 Thổ Nhĩ Kỳ4Trung Quốc23200
 tiếng Ả Rập4Trung Quốc23200
 Người Nga4Trung Quốc23200
 người Tây Ban Nha4Trung Quốc23200
 Người bồ đào nha4Trung Quốc23200
 người Ý4Trung Quốc23200
 tiếng Đức4Trung Quốc23200
 người Pháp4Trung Quốc23200
 Anh4Trung Quốc23200
 Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác4Trung Quốc23200
 Tiếng Trung Quốc (Bản dịch tiếng Hàn-Trung)4Trung Quốc23200
 Tiếng Trung (Tiếng Anh / Tiếng Anh)4Trung Quốc24900
 Tiếng Trung Quốc (Kinh doanh Trung Quốc)4Trung Quốc23200
 Tiếng Trung Quốc4Trung Quốc2320
      
 • Hệ thạc sĩ Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh:
CHƯƠNG TRÌNHDURATION (YEAR)NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪNHỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR)
 Kế toán2Trung Quốc25700
 Kỹ thuật phần mềm2Trung Quốc25700
 Khoa học và Công nghệ máy tính3Trung Quốc25700
 Phần mềm và lý thuyết máy tính3Trung Quốc25700
  hệ thống máy tính3Trung Quốc25700
 Nghiên cứu quốc gia và khu vực3Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Ả Rập-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Ả Rập-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Tây Ban Nha-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Hàn-Trung2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Hàn-Trung2Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Đức-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Đức-Trung2Trung Quốc25700
 Phiên dịch Pháp-Trung2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Pháp-Trung2Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Nhật -Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Nhật-Trung2Trung Quốc25700
 Bản dịch tiếng Nga-Trung2Trung Quốc25700
 Phiên dịch tiếng Anh-Trung Quốc2Trung Quốc25700
 Dịch thuật Anh-Trung2Trung Quốc25700
 Translatology3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ học ngoại ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ và Văn học Châu Âu3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ và văn học tiếng Ả Rập3Trung Quốc25700
 Tiếng Tây Ban Nha và Văn học3Trung Quốc25700
 Tiếng Nhật và Văn học3Trung Quốc25700
 Tiếng Đức và Văn học3Trung Quốc25700
 Tiếng Pháp và Văn học3Trung Quốc25700
 ngôn ngữ Anh và Văn3Trung Quốc25700
 Chính sách ngôn ngữ và lập kế hoạch ngôn ngữ2Trung Quốc25700
 Nghiên cứu lịch sử chuyên ngành3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ học3Trung Quốc25700
 Văn học so sánh và Văn học Thế giới3Trung Quốc25700
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ thông minh và công nghệ3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ và văn học của dân tộc thiểu số Trung Hoa3Trung Quốc25700
 Văn học cổ điển Trung Quốc3Trung Quốc25700
 Triết học văn học cổ điển Trung Quốc3Trung Quốc25700
 Văn học và Nghệ thuật học3Trung Quốc30700
 Trung Quốc Triết học và Ngôn ngữ học3Trung Quốc25700
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng3Trung Quốc25700
 Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác2Trung Quốc25700
 Tâm lý cơ bản3Trung Quốc25700
 Thiết kế chương trình giảng dạy và giảng dạy ngôn ngữ3Trung Quốc25700
 Giáo dục chính trị3Trung Quốc25700
 Chính trị Quốc tế (Kinh tế và Thương mại Quốc tế (được dạy bằng tiếng Anh))2Anh25700
 Chính trị liên hợp quốc3Trung Quốc25700
 • Hệ tiến sĩ:
CHƯƠNG TRÌNHDURATION (YEAR)NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪNHỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR)
 Translatology3Trung Quốc28200
 Chính sách ngôn ngữ và lập kế hoạch ngôn ngữ3Trung Quốc28200
 Nghiên cứu quốc gia và khu vực3Trung Quốc28200
 Ngôn ngữ thông minh và công nghệ3Trung Quốc28200
 Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác3Trung Quốc28200
 Ngôn ngữ học ngoại ngữ và Ngôn ngữ học ứng dụng3Trung Quốc28200
 Ngôn ngữ và Văn học Châu Âu3Trung Quốc28200
 Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi3Trung Quốc28200
 ngôn ngữ Anh và Văn3Trung Quốc28200
 Văn học so sánh và Văn học Thế giới3Trung Quốc28200
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại3Trung Quốc28200
 Văn học cổ điển Trung Quốc3Trung Quốc28200
 Triết học văn học cổ điển Trung Quốc3Trung Quốc28200
 Triết học Trung Quốc3Trung Quốc28200
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng3Trung Quốc28200
 Văn học và Nghệ thuật học3Trung Quốc28200

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh có những ngành nào?

Các ngành học nổi bật của trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh là: , , , , , , , , , , , , , ,

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh lấy bao nhiêu điểm?

Đối với Du học sinh Quốc tế nói chung và Du học sinh Việt Nam nói riêng nhà trường áp dụng hình thức tuyển sinh là XÉT TUYỂN Học bạ/ bảng điểm.
Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm tổng kết trung bình (GPA), Chứng chỉ Hán ngữ HSK + HSKK, Kiểm tra kiến thức, năng khiếu và Phỏng vấn Online ứng viên.

Điều kiện và Tiêu chí về học vấn:

 • 1. Bằng tốt nghiệp: THPT, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ
 • 2. Học bạ /Bảng điểm: Trung bình từ GPA 7.0 điểm trở lên
 • 3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:
 • – Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
 • – English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh ở đâu?

Địa chỉ của Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, Trung Quốc, 100083

Website Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh: http://english.blcu.edu.cn/

Ranking Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh top mấy?

Theo Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới (Academic Ranking of World Universities) Shanghai Ranking Consultancy (ARWU) 2024 thì Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh nằm trong Top 590 trường Đại học và Cao đẳng tốt nhất Trung Quốc.
Xem chi tiết tại:
Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc năm
Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2024 Trung Quốc

Điều kiện apply Học bổng Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh

Điều kiệnHọc bổng Thạc sĩHọc bổng Tiến sĩ
Yêu cầuTốt nghiệp Đại học, Bảng điểm GPA trên 7.0Tốt nghiệp Thạc sĩ, Bảng điểm GPA trên 7.0
Chứng chỉ ngôn ngữHSK 5 + HSKK / IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+HSK 6 + HSKK / IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+
Yêu cầu khácDưới 35 tuổi, Sức khỏe tốt, Phiếu lý lịch tư pháp số 1Dưới 45 tuổi, Sức khỏe tốt, Phiếu lý lịch tư pháp 1
Học bổngỨng viên Apply học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng Tỉnh, Thành phố hoặc Hiệu trưởng
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 1500 – 3000 tệ/ tháng
Ứng viên Apply học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng Tỉnh, Thành phố hoặc Hiệu trưởng
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:2000 – 3500 tệ/ tháng
Hạn nộp hồ sơ30/04/202430/04/2024
Trên đây là Thông tin Du học Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh và Điều kiện apply Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh Các ngành có học bổng 1 năm tiếng, Khổng tử CIS, Học bổng CSC hệ Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ năm 2024. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Đánh giá – Review Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh:

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh là trường đại học trọng điểm tại Trung Quốc, trường có nhiều chuyên ngành đào tạo và nhiều đại học, học viên thành viên, cơ sở nghiên cứu trực thuộc. Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với có khuôn viên rộng lớn, hệ thống thư viện lên tới hàng vạn đầu sách. Đội ngũ giảng viên đông đảo chất lượng cao, Trong đó có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ ưu tú hàng đầu Trung Quốc.
Vui lòng truy cập vào website http://english.blcu.edu.cn/ của trường để tìm hiểu Chương trình, ngành học, học bổng, học phí, ký túc xá…

Du học Trung Quốc cần bao nhiêu tiền Việt Nam? Chi phí học tập tại các trường công lập ở Trung Quốc, so với học ở Việt Nam được đánh giá khá vừa phải và không có sự khác biệt nhiều với những sinh viên bản địa. Theo đó học phí trung bình cho các khóa học du học Trung Quốc, 2024 khoảng:

 • Học phí học 1 năm ngôn ngữ Trung: khoảng 8.000 – 25.000 CNY/năm.
 • Học phí học đại học (Cử nhân): khoảng 12.000 – 28.000 CNY/năm.
 • Học phí học Cao học (Thạc sĩ và Tiến sĩ): khoảng 20.000 – 30.000 CNY/năm.
 • Học phí các ngành Y học, , sẽ cao hơn ngành khác khoảng 30.000 – 40.000 CNY/năm

Học phí ở Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh cũng có sự khác biệt tương đối giữa các trường đại học khác. Vì vậy khi lựa chọn trường học bạn nên truy cập website http://english.blcu.edu.cn/ của trường để tìm hiểu học phí. Các chương trình về nghệ thuật thường có học phí rẻ hơn so với các chương trình khoa học và kỹ thuật. Các trường ngoài công lập ở Trung Quốc cũng có mức học phí cao hơn trường công tương đối lớn.

Trong năm 2024, Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh dành cho Du học sinh Việt Nam các học bổng CSC, học bổng CIS, học bổng ASEAN, Thành phố, Học bổng Hiệu trưởng Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh. Ứng viên xuất xắc có thể lựa chọn loại học bổng phù hợp với Điều kiện của mình và apply hồ sơ du học Trung Quốc, bằng cách nộp hồ sơ xét tuyển Các ngành có học bổng 1 năm tiếng, hệ Đại học , Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh đặc biệt ưu tiên xây dựng. Cơ sở vật chất hiện đại, phòng học với các thiết bị tiên tiến tối ưu. Ký túc thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi. Trong phòng có trang bị điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, tủ quần áo, mạng internet,..
Với các thiết bị sinh hoạt đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất. Nhà ăn của trường luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, món ăn phong phú, đa dạng.

Chi phí ở ký túc xá các trường tại Trung Quốc:Chi phí ở ký túc xá khá rẻ khoảng 2.000 – 7.000 CNY/ năm. Bạn có thể trả thêm điện nước hoặc một số trường thu luôn trọn gói trong tiền thuê phòng. Bạn sẽ ở chung với 1 đến 3 người khác, nhà vệ sinh khép kín mỗi phòng hoặc mỗi tầng. Phần lớn các ký túc xá không cho nấu ăn, sinh viên ăn trong canteen hoặc ăn ở ngoài.

Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh toạ lạc tại (Số 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083 là một nơi lý tưởng để học tập và phát triển, luôn có cơ hội để cho du học sinh nắm lấy những học bổng và trợ cấp tốt nhất từ trường.

Như chúng ta đã biết để nhập cảnh theo diện Du học sinh vào Trung Quốc, Bạn phải có Visa Du học X1/ X2 hay còn gọi là thị thực nhập cảnh du học, Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh nằm ở Trung Quốc, (15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083).

Hiện nay, bạn có rất nhiều phương thức khác nhau để đi sang Trung Quốc, Trung Quốc. Bạn có thể di chuyển bằng đường bộ với những cửa khẩu lân cận với biên giới Việt Nam (Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh). Hoặc bạn cũng có thể đi tàu. Có rất nhiều tuyến đường sắt từ Việt Nam sang Trung Quốc. Có thể kể đến một vài chuyến như Gia Lâm – , … Tuy nhiên, phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất vẫn là máy bay. Đặt vé máy bay đi Trung Quốc là quá trình du học của bạn đã được khởi động. Ở Trung Quốc hiện có hơn 200 sân bay lớn nhỏ khác nhau nên bạn hoàn toàn yên tâm.

Điều kiện apply học bổng Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh 2024 như sau:

1. Tốt nghiệp: PTTH, cao đẳng, đại học, thạc sĩ

2. GPA : Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình 7.0 trở lên

3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:

– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6

– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE

*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.

Làm thế nào để đi Du học Trung Quốc 2024:

1. Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.

– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.

– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.

2. Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc

– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.

– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.

Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.

Các ngành đang Hot khi Du học Trung Quốc:

– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán

– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

– Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng

– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: – Dược – Nha sĩ –

– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Thông tin bài viết "Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh" chỉ mang tính chất tham khảo. Yêu cầu hỗ trợ và tư vấn vui lòng liên hệ Gọi hoặc Zalo: (08) 68.183.298 - Email: [email protected]

Tìm kiếm du học Trung Quốc:

Top Các trường đại học tại Bắc Kinh mới nhất 2024

Du học Bắc Kinh, Trung Quốc 2024: Top Các trường đại học tại Bắc Kinh, Tư vấn các chọn ngành cũng như học phí, Hướng dẫn làm hồ sơ apply Du học Bắc Kinh, Thời điểm nộp hồ sơ xin Học bổng CSC, Khổng tử, Học bổng chính phủ Bắc Kinh, Hiện nay năm 2024 Các trường tại Bắc Kinh - Trung Quốc xét tuyển theo học lực từ Trung Bình - Khá - Giỏi cho các hệ đại học Thạc sĩ và Tiến sĩ cho Các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, nhân văn, luật, y khoa, lịch sử, triết học, kinh tế, quản lý, giáo dục và nghệ thuật.

Trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Bắc Kinh

Đại học Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc

University of Chinese Academy of Sciences - UCAS
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Bắc Kinh

Học viện Công nghệ Bắc Kinh

Beijing Institute of Technology - BIT
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh

Peking University - PKU
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Bắc Kinh

Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc

The Central Academy of Drama - Zhong Xi
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Bắc Kinh

Đại học Truyền thông Trung Quốc

Communication University of China
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Bắc Kinh

Học viện ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh

Beijing International Studies University - BISU
Địa chỉ: 15 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China, 100083

Du học Bắc Kinh 2024 là nơi trọng điểm về giáo dục của thuộc Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League các trường đại học hàng đầu Trung Quốc, Trong năm học 2024 - 2025 các trường đại học tại Bắc Kinh dành nhiều suất học bổng toàn phần miễn 100% học phí, ký túc xá, có trợ cấp cho sinh viên quốc tế bao gồm: Danh sách Học Bổng 1 năm tiếng Trung Bắc Kinh, Học Bổng CSC Bắc Kinh 2024, Học Bổng Khổng tử Bắc Kinh 2024, Học Bổng Con Đường Tơ Lụa Bắc Kinh 2024, Học Bổng Vành Đai - Con Đường Bắc Kinh 2024, Học Bổng Tỉnh Bắc Kinh, Học Bổng Trung Quốc - AUN (ASEAN) Bắc Kinh và các học bổng hiệu trưởng có trợ cấp khác

.
Top