Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học An Huy - Anhui University - AHU - 安徽大学

Đại học An Huy

Anhui University - AHU

Bảng xếp hạng QS Trung Quốc Song Nhất Lưu (Double First Class) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Hợp Phì, An Huy

Chi phí du học Trung Quốc tự túc

Top