Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Vũ Hán - Wuhan University - WHU - 武汉大学

Đại học Vũ Hán

Wuhan University - WHU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Vũ Hán, Hồ Bắc

Đại học Y Thiên Tân - Tianjin Medical University - TMU - 天津医科大学

Đại học Y Thiên Tân

Tianjin Medical University - TMU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Dự án 211 工程

Trường đại học ở Thiên Tân

Chi phí du học trung quốc 1 năm

Top