Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS
Đại học Cát Lâm - Jilin University - JLU - 吉林大学

Đại học Cát Lâm

Jilin University - JLU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Trường Xuân, Cát Lâm

Đại học Thanh Hoa - Tsinghua University - THU - 清华大学

Đại học Thanh Hoa

Tsinghua University - THU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Đại học hạng nhất kép (Double First Class) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 C9 League (Ivy League)

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Lan Châu - Lanzhou University - LZU - 兰州大学

Đại học Lan Châu

Lanzhou University - LZU

Bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings) Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Lan Châu, Cam Túc

Các trường đại học ở Trung Quốc

Top