12 cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

12 cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

1. Sử dụng trợ từ nghi vấn….吗?

Đây là hình thức câu nghi vấn thông dụng nhất. Ví dụ:

– 你是大学生吗/nǐ shì dà xué shēng ma/: cậu là sinh viên à?
– 你爱我吗/nǐ ài wǒ ma/: em yêu tôi không?
– 你还在读书吗/nǐ hái zài dú shū ma/: cậu vẫn đang di học à?
– 你不回家吗/nǐ bù huí jiā ma/: cậu không về nhà à?
– 你没有男朋友吗/nǐ méi yǒu nán péngyou ma/: cậu không có bạn trai à?

2. Dạng câu hỏi chính phản A不A

Ví dụ:
– 我去图书馆借书, 你去不去? /wǒ qù tú shū guǎn jiè shū, nǐ qù bú qù/: tôi đi thư viện mượn sách, cậu có đi không?
– 我给你买一条裙子, 你看看喜欢不喜欢? / wǒ gěi nǐ mǎi yī tiáo qúnzi, nǐ kàn kàn xǐ huān bù xǐ huān/: tôi mua cho cậu một cái váy, cậu xem có thích không?
– 亲爱的, 快来看我穿这件衣服帅不帅?
/qīn ài de, kuài lái kàn wǒ chuān zhè jiàn yīfu shuài bú shuài/
Cưng à, mau đến xem anh mặc bộ này có đẹp trai không?

– 你到底爱不爱我?
/nǐ dào dǐ ài bú ài wǒ/
Em rốt cuộc có yêu tôi hay không?

– 妈妈给你做你最爱吃的蛋糕, 好不好?
/māma gěi nǐ zuò nǐ zuì ài chī de dàn gāo, hǎo bù hǎo/
Mẹ làm báng gato mà con thích ăn nhất, ok không?

– 你饿不饿,我给你煮一碗面.
/ nǐ è bú è , wǒ gěi nǐ zhǔ yī wǎn miàn/
Cậu có đói không, tớ đi làm cho cậu bát mì.

Người Trung Quốc cũng thường hay nói dạng A不

VD:
– 你睡觉不?
/nǐ shuì jiào bù/
Cậu có ngủ không?

– 你听我说完好不?
/nǐ tīng wǒ shuō wán hǎo bù/
Em nghe tôi nói hết được không?

– 我出去逛逛街你去不?
/wǒ chū qù guàng guàng jiē nǐ qù bù/
Tôi ra ngoài đi dạo, cậu đi không?

3. Đặt câu hỏi dùng đại từ nghi vấn
– 谁 /shuí/: ai
– 何 /hé/: cái gì
– 什么 /shén me/: cái gì
– 哪儿 /nǎr/: nơi nào, chỗ nào, đâu
– 哪里 /nǎ lǐ/: nơi nào; đâu; chỗ nào; ở đâu; đâu có; đâu phải
– 几时 /jǐ shí/: lúc nào
– 几 /jǐ/: mấy (số lượng nhỏ hơn 10)
– 多少 /duō shǎo/: bao nhiêu ( số lượng lớn hơn 10)
– 怎能 /zěn néng/: sao có thể
– 怎么 /zěn me/: tại sao, làm sao
– 怎的 /zěn de/: sao; thế nào; ra sao; như thế nào
– 怎样 /zěn yàng/: thế nào; ra sao; như thế nào
– 怎么样 /zěn me yàng/: thế nào; ra làm sao; làm gì
– 怎么着 /zěn me zháo/: thế nào; dù thế nào; làm gì
– 如何 /rú hé/: như thế nào; làm sao; thế nào; ra sao
– 为什么 /wèi shén me/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 为何 /wèi hé/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 啥 /shá/: cái gì
– 为啥 /wèi shá/: vì sao; vì cái gì; tại sao
– 咋 /zǎ/: sao; thế nào

Ví Dụ:

– 谁是你们的英文老师?
/shuí shì nǐmen de yīng wén lǎo shī/
Ai là giáo viên tiếng Anh của các bạn?

– 你最近怎么样?
/nǐ zuì jìn zěn me yàng/
Dạo này cậu thế nào?

– 今天星期几?
/jīn tiān xīng qī jǐ/
Hôm nay thứ mấy?

– 你喜欢看什么书?
/nǐ xǐ huān kàn shén me shū/
Cậu thích đọc sách gì?

– 苹果多少钱一斤?
/píng guǒ duō shǎo qián yī jīn/
Táo bao nhiêu một cân?

– 你为什么骗我?
/nǐ wèi shén me piàn wǒ/
Tại sao cậu lại lừa tôi?

– 你想去哪儿?
/nǐ xiǎng qù nǎr/
Cậu muốn đi đâu?

– 你现在想怎么样?
/nǐ xiàn zài xiǎng zěn me yàng/

– 你还要我怎样?
/nǐ hái yào wǒ zěn yàng/
Cậu còn muốn tôi như thế nào nữa đây?

– 你走了, 你叫我怎么活?
/nǐ zǒu le, nǐ jiào wǒ zěn me huó/
Em đi rồi, em bảo tôi biết phải sống như thế nào?

4. Câu hỏi lựa chọn dùng 还是
VD:
– 你上午上课还是下午上课?
/nǐ shàng wǔ shàng kè hái shì xià wǔ shàng kè/
Cậu đi học sang hay chiều?

– 你想自己走还是要我背你?
/nǐ xiǎng zì jǐ zǒu hái shì yào wǒ bèi nǐ/
Em muốn tự mình đi hay là muốn tôi bế em

– 你喜欢喝咖啡还是果汁?
/nǐ xǐ huān hē kā fēi hái shì guǒ zhī /
Cậu thích uống cà phê hay nước hoa quả.

5. Câu hỏi giản lược dùng 呢
VD:
– 我叫小王, 你呢?
/wǒ jiào xiǎo wáng, nǐ ne/
Tôi tên là tiểu Vương, còn cậu?

– 我喝果汁, 你呢?
/wǒ hē guǒ zhī, nǐ ne/
Tôi uống nước hoa quả, còn cậu?

– 小丽在做练习, 小红呢?
/xiǎo lì zài zuò liàn xí, xiǎo hóng ne/
Tiểu Lệ đang làm bài tập, Tiểu Hồng thì sao?

6. Câu hỏi dùng … 好吗?
… 行吗?
…. 可以吗?
…对吗?

Loại câu hỏi này thường là đưa ra kiến nghị, hỏi ý kiến của đối phương

VD:
– 我们明天回我老家玩,好吗?
/wǒmen míngtiān huí wǒ lǎo jiā wán , hǎo ma/
Ngày mai chúng mình về quê tớ chơi, có được không?

– 这样做行吗?
/zhè yàng zuò xíng ma/
Làm như vậy có được không?

– 我想打个电话, 行吗?
/ wǒ xiǎng dǎ gè diàn huà, xíng ma/
Tôi muosn gọi một cuộc điện thoại có được không?

Xem thêm tin:  Phì cười với những hạt sạn trong phim cổ trang Trung Quốc

– 我明天请假可以吗?
/wǒ míng tiān qǐng jià kě yǐ ma/
Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép có được không?

7. Câu hỏi dạng 不是…吗?
Vd :

– 你不是不会喝酒吗?
/nǐ bú shì bú huì hē jiǔ ma/
Không phải cậu không biết uống rượu sao?

– 你不是说想和我分手吗?
/nǐ bú shì shuō xiǎng hé wǒ fēn shǒu ma/
Không phải em nói muốn chia tay với tôi sao?

– 我们不是说好了在学校门口见面吗, 你为什么不来?
/wǒmen bú shì shuō hǎo le zài xuéxiào mén kǒu jiàn miàn ma, nǐ wèi shén me bù lái/
Chúng ta không phải đã nói là gặp ở cổng trường sao, tại sao cậu không tới?

– 你不是说明天才回来吗?
/nǐ bú shì shuō míng tiān cái huí lái ma/
Không phải cậu nói ngày mai mới về sao?

8. Đặt câu hỏi sử dụng….了吗/了没有?
VD:
– 你吃饭了吗?
/nǐ chī fàn le ma/
Cậu ăn cơm chưa?

– 你给他打电话了没有?
/nǐ gěi tā dǎ diàn huà le méi yǒu/
Cậu gọi điện cho anh ấy chưa?

– 你去过中国了吗?
/nǐ qù guò zhōng guó le ma/
Cậu đã đi Trung Quốc bao giờ chưa?

– 你睡够了没有?
/nǐ shuì gòu le méi yǒu/
Cậu đã ngủ đủ chưa?

Có thể nói ngắn gọn …了没有? thành …了没?

– 你吃了没?
/nǐ chī le méi/
Cậu ăn chưa?

– 起床了没?
/qǐ chuáng le méi/
Dậy chưa?

9 . Đặt câu hỏi dùng 是不是 : thường dùng để xác nhận lại thông tin
Vd:

– 你怎么了? 是不是饿了?
/nǐ zěn me le ? shì bú shì è le/
Cậu sao thế? có phải đói rồi không?

– 是不是最近很忙?
/shì bú shì zuì jìn hěn máng/
Có phải gần đây cậu rất bận không?

– 你要跟我作对你才开心, 是不是?
/nǐ yào gēn wǒ zuò duì nǐ cái kāi xīn, shì bú shì/
Cậu phải chống đối tôi thì cậu mới vui có đúng không?

10. Cách đặt câu hỏi dùng 有没有
VD:
– 你有没有爱过我?
/nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ/
Em có từng yêu tôi không?

– 你有没有想我?
/nǐ yǒu méi yǒu xiǎng wǒ/
Em có nhớ tôi không?

– 这是我写的报告, 你看看有没有问题?
/zhè shì wǒ xiě de bào gào, nǐ kàn kàn yǒu méi yǒu wèn tí/
Đay là báo cáo tôi viết, cậu xem xem có vấn đè gì không?

– 有没有人告诉你我很爱你?
/yǒu méi yǒu rén gào sù nǐ wǒ hěn ài nǐ/
có ai nói với em rằng tôi rất yêu em không?

11. Đặt câu hỏi dùng trợ từ ngữ khí
– ….吧 ? : dùng để hỏi hoặc phán đoán một điều mà bạn có vẻ như đã chắc chắn, thường thấp giọng ở chữ 吧

VD:
– 你最近还好吧?
/nǐ zuì jìn hái hǎo ba/
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

-你就是小丽吧?
/nǐ jiù shì xiǎo lì ba/
Cậu chính là Tiểu Lệ đúng không?

-你吃饭了吧?
/nǐ chī fàn le ba/
Cậu ăn cơm rồi chứ?

– ….啊? :thường mang nghĩa thương lượng hoặc khuyên bảo và thường cao giọng ở chữ 啊

VD: – 我们再等会啊?
/wǒmen zài děng huì ā/
Chúng ta đợi thêm một lúc chứ?

-你们星期天也上课啊
/nǐmen xīng qī tiān yě shàng kè ā/
Các cậu chủ nhật cũng đi học à?

-明天你们不去啊?
/míng tiān nǐmen bú qù ā/
Ngày mai các cậu không đi à?

-你到底去不去啊?
/nǐ dào dǐ qù bú qù ā/
Rốt cục cậu có đi hay không?

– …啦? 啦 là hợp âm của 了và 啊

VD : -你又要睡啦?
/nǐ yòu yào shuì là/
Cậu lại muốn ngủ nữa à?

-你去找他啦?
/nǐ qù zhǎo tā là/
Cậu đi tìm cậu ấy rồi?

12. Ngoài ra có thể tạo câu hỏi dưới dạng câu trần thuật nhưng lên giọng ở cuối câu để thể hiện ngữ khí nghi vấn
VD:
– 你睡着了?
/nǐ shuì zháo le/
Cậu ngủ rồi sao?

-你上班去?
/nǐ shàng bān qù/
Cậu đi làm à?

-你对这个感兴趣?
/nǐ duì zhè gè gǎn xīng qù/
Cậu có hứng thú với cái này?

-你也要去?
/ nǐ yě yào qù/
Cậu cũng muốn đi?

Lưu ý cho các du học sinh Việt Nam khi du học ở Trung Quốc năm 2023 – 2024

Điều kiện du học Trung Quốc cần có? ☎️ Gọi/Zalo: 0868.183.298

 • 1. Là công dân: Việt Nam
 • 2. Độ tuổi:từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.
 • 3. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.
 • 4. Học lực: Tổng kết Học bạ 10-11-12 /Bảng điểm GPA 7.0/3.0 điểm (Học lực trung bình khá trở lên).
 • 5. Có chứng chỉ HSK: Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
  English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
 • Scholarship.edu.vn là Trung tâm tư vấn du học Trung Quốc tại Tp.HCM (Hồ Chí Minh), Cung cấp thông tin Du học Trung Quốc năm 2023 nên chọn trường nào, điều kiện du học, hoàn thiện hồ sơ du học, chứng minh du học, Mở tài khoản ngân hàng, Xin visa du học. Du học kỳ Tháng 9/2023, Du học kỳ Tháng 3/2024; Du học kỳ Tháng 9/2024
 • Chi phí Du học 1 năm tiếng Trung 2023, Du học Đại Học, Du Học Thạc Sỹ, Du Học Tiến sỹ

 • Hồ sơ và điều kiện du học xin (Apply) – , Học Bổng Khổng tử, Học Bổng Tỉnh -Thành phố, Học Bổng Hiệu trưởng – Trường..vv

 • Vui lòng liên hệ ☎️ 0868-183-298 (Gọi hoặc nhắn tin Zalo)
Xem thêm tin:  3 mốt tạo hình phim cổ trang Trung Quốc khiến khán giả 'chết khiếp'

Nên chọn ngành gì là nỗi lo lắng của không ít sinh viên Việt Nam, Hiện nay Du Học Trung Quốc các ngành được quan tâm nhất là:

Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính –

Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: – Vận tải – – Xây dựng

Du học Trung Quốc ngành : Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: – Nha sĩ –

Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Danh sách hồ sơ du học gồm
Hồ sơ yêu cầu
1. Bằng tốt nghiệp
Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học
2. Học bạ – Bảng điểm
Học bạ /Bảng điểm Tổng kết điểm trung bình (GPA)GPA 7.0 điểm trở lên
3. Ngoại ngữ
Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
4. Giấy khám sức
Khám sức khỏe theo mẫu du học Trung Quốc
5. Lý lịch tư pháp:
Giấy xác nhận hoặc lý lịch tư pháp số 1
6. Hộ chiếu – Passport
Hộ chiếu Còn hạn tối thiểu 12 tháng
7. Bản khai thông tin
Khai chi tiết thông du học sinh, học vấn, gia đình…
8. Hình thẻ
Hình chân dung 4×6

THỦ TỤC XIN VISA DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

+ Giấy báo, thư mời nhập học và Form JW201/JW202  (Bản gốc + Bản photo khổ giấy A4)
+ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (02 Bản photo khổ giấy A4)
+ Tờ khai xin visa Trung Quốc (Theo mẫu phát tại Lãnh sự/ Đại sứ quán Trung Quốc)
+ 02 ảnh 4×6 chụp trong thời gian gần nhất, nền trắng
+ Phí xin visa du học Trung Quốc 1 lần: Loại Phổ Thông: 685,000đ (60USD) – Loại Nhanh: 685,000đ (85USD) – Loại Gấp: 1,028,000đ (97USD)

VISA DU HỌC TRUNG QUỐC GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Visa X là loại visa được cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học hoặc giáo viên đến học nâng cao trong thời hạn quy định.

1. Visa X1: cho khóa du học dài ngày

Visa X1 cấp cho du học sinh tham gia khóa học kéo dài hơn >180 ngày: khóa học tiếng Trung 1 năm, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

2.Visa X2: cho khóa du học ngắn hạn

Visa X2 cấp cho du học sinh tham gia khóa học ngắn hạn dưới <180 ngày: khóa học tiếng Trung bồi dưỡng Hán Ngữ, Trao đổi du học sinh, Học nghề..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA DU HỌC TRUNG QUỐC – HONGKONG – MACAU

1. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: P1607-1609, Lầu 16, Saigon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 561599 – Email: [email protected]

2. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Hà Nội – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Số 7 Tầng 7, Tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3275 3888 – Email[email protected]

Xem thêm tin:  Cùng tham gia Lễ hội Tôn Ngộ Không vui nhộn khi du lịch Hồng Kông

3. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Đà Nẵng – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (023) 6382 2211 – Email:[email protected]

Du học Trung Quốc có được đi làm thêm hay không?

Năm 2022 Chính phủ Trung Quốc đã cho phép du học sinh Quốc tế được phép làm thêm, nhằm mục đích kêu gọi nhiều du học sinh đến Trung Quốc học tập hơn. Tại các thành phố lớn như , ,… du học sinh có thể đi làm thêm, thực tập có lương ở bên ngoài. Nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý của nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Chính vì vậy việc đi làm thêm rất tốt cho những du học sinh. Giúp du học sinh quốc tế trau dồi được các kiến thức từ thực tiễn, học hỏi văn hóa và cách ứng xử của người Trung Quốc. Đặc biệt, điều này còn rất tốt cho những bạn có mong muốn học tập làm việc và phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân này.

Thời gian được phép làm thêm tại Trung Quốc?

Sinh viên Quốc tế được cho phép làm thêm trong và ngoài Trường học theo quy định thời gian như sau:

 • Trong thời gian đi học: không quá 8 giờ/tuần và không quá 40 giờ/tháng.
 • Trong kỳ nghỉ đông và hè: không quá 16 giờ/tuần và không quá 80 giờ/tháng.

Điều kiện và yêu cầu đi làm thêm tại Trung Quốc?

 • Sinh viên Quốc tế tham gia vào các hoạt động hỗ trợ lao động ngoài khuôn viên trường phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:
 • (1) Tuổi từ 18 trở lên, đáp ứng các điều kiện thể chất cần thiết cho vị trí hỗ trợ học tập;
 • (2) Có giấy phép cư trú học tập hợp lệ trên lãnh thổ Trung Quốc và thời gian cư trú hợp lệ còn lại là hơn 06 tháng;
 • (3) Tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và kỷ luật trường học;
 • (4) Sinh viên chuyên ngành, Nghiên cứu sinh sau đại học, Sinh viên bồi dưỡng, Học giả nghiên cứu đã học liên tục trong hơn 01 năm trong trường hiện tại;
 • (5) Thành tích học tập tốt và đáp ứng các yêu cầu của trường;
 • (6) Các điều kiện khác theo quy định của nhà trường.

Cách xin việc làm ở Trung Quốc?

Tìm kiếm việc làm thêm tại Trung Quốc ở đâu? Những trang web có việc làm thêm khi đến Trung Quốc là địa chỉ tìm việc tốt nhất của bạn. Ví dụ: http://www.zhaopin.com; http://www.58.com; http://www.51job.com; http://www.ganji.com;

Bạn cũng nên chịu khó ra phố, để tìm việc tại những quán ăn, cửa hàng, siêu thị,… Và một cách tốt hơn khác là hỏi những vị “tiền bối” đã từng học tập và làm thêm tại nơi mà bạn học.
Đó là cách tin tưởng nhất để tìm việc làm thêm.

NHẮN TIN TƯ VẤN – GỌI: 0868-183-298

THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 26-09-2021 22:08:45

Danh mục đăng tin:Cẩm nang du học Trung Quốc, Học Tiếng Trung Quốc, Văn hoá - Con người,
Top